Gorjul a primit 25 milioane prin PNDL

280

Prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 369/2014 a fost aprobată Lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Pentru judeţul Gorj, pentru anul 2014 este cuprins un număr de 90 obiective, suma alocată de la bugetul de stat fiind de 25.000.000,00 lei, din care pentru 51 de lucrări în continuare a fost repartizată suma de 24.282.296,08 lei, iar pentru 39 de lucrări noi suma de 717.703,92 lei.

Conducerea Consiliului Judeţean Gorj a repartizat cele 25 de milioane în baza unor criterii, cum ar fi punerea în funcţiune a obiectivelor cu stadii avansate de executare, continuarea investiţiilor urgente, cum ar fi: alimentări cu apă, sisteme de canalizare, drumuri publice şi altele. Pentru Subprogramul “Modernizarea satului românesc” a fost alocată suma de 20.609.637,92 lei, din care pentru 49 de lucrări în continuare a fost repartizată suma de 20.039.637,92 lei, iar pentru 38 de lucrări noi suma de 570.000,00 lei. “Pe domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei s-a alocat suma de 10.120.899,30 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 10.030.899,30 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Baia de Fier, Bălești, Bâlteni, Berlești, Brănești, Bolboși, Bustuchin, Crasna, Drăguțești, Lelești, Mușetești, Plopșoru, Stănești, Stoina, Țânțăreni, Văgiulești și Vladimir), iar pentru lucrări noi suma de 90.000,00 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Borăscu, Bumbești-Pițic, Ciuperceni, Dragotești, Glogova și Samarinești”, a explicat Ion Călinoiu, preşedintele CJ Gorj.
calinoiuDe asemenea, pe domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate – suma alocată este de 2.626.768,80 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 2.341.768,80 lei, iar pe domeniul reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – suma alocată este de 6.287.406,42 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 6.092.406,42 lei
Pentru Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” a fost alocată suma de 39.427,00 lei, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum DC 27 Ștefănești, 3.300 ml (Km 3+300-6+600)”.

Peste 4 milioane pentru “Infrastructură la nivel judeţean”
Pentru Subprogramul ,,Infrastructură la nivel judeţean” a fost alocată suma de 4.350.935,08 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 4.203.231,16 lei pentru obiectivul de investiție, “Reabilitare DJ 673A Dragotești – Mătăsari – DN 67-27,79 km”, iar pentru lucrări noi, suma de 147.703,92 lei pentru obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500- km 41+000, limită Jud. Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, Gorj”.
În cadrul Programului au fost alocate în anul 2014, sumele necesare pentru finalizarea unui număr de 17 obiective de investiții.
Pentru obiectivele de investiții în continuare, au fost încheiate contractele de finanțare între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar pentru obiectivele de investiție noi, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 12 și 17 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, contractele de finanțare se vor încheia, după avizarea documentaţiile tehnico-economice întocmite cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here