Fermierii gorjeni, obligaţi să înştiinţeze APIA

316

Fermierii de la nivelul judeţului Gorj, care au depus cerere unică în campania 2014, în sectorul animalier iar animalele acestora au murit din cauza diferitelor boli, spre exemplu au fost diagnosticate cu boala limbii albastre, trebuie să anunţe Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Gorj, în legătură cu pierderile suferite. Asta, în termen de zece zile lucrătoare de la producerea unui astfel de incident.

Potrivit reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj, în următoarele situaţii este obligatoriu ca fermierii să anunţe agenţia: incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului; un dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei; decesul fermierului; distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei; o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului (boala limbii albastre). Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale aşa cum sunt definite de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, acesta îşi păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă neconformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, reducerea corespunzătoare nu se aplică.

Acte obligatorii
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie depuse de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii sale de plată, în cazul unei epizootii, sunt documentele eliberate de organismele în drept pentru epizootii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului. Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie să fie aduse la cunoștinţa Centrului Judeţean APIA, în scris, de către solicitant, printr-o înştiinţare, în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului sau data dobândirii documentului doveditor. Pentru cazurile de deces beneficiar, constatate la faţa locului, fără respectarea termenului de înştiinţare de zece zile, moştenitorul va explica motivul neanunţării într-o “Scrisoare de justificare“ care va fi ataşată la raportul de control.
Toate documentele doveditoare vor fi prezentate de fermieri în original în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here