Fără burse înainte de Paște! Senatul UCB i-a transformat pe bursieri în victime colaterale

451

Bursierii Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu nu și-au încasat banii cuveniți de la instituția de învățământ superior, înainte de sărbătorile pascale, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Asta pentru că Senatul UCB nu a aprobat acum regulamentul de acordare a burselor, realizat de conducerea instituției de învățământ superior. Se cunoaște că între Senat și rectorul UCB există un conflict deschis, în care, din păcate, au picat și bursierii, dar ca “victime colaterale”. În jur de 500 de studenți sunt afectați, cuantumul burselor fiind cuprins între 300-800 de lei.

480 de studenți din cadrul Universității “Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu-Jiu au beneficiat, anul trecut, de burse. În semestrul II al acestui an universitar, UCB a reușit să încropească un buget chiar mai mare pentru burse, crescând astfel și numărul beneficiarilor. S-a propus, de asemenea, o majorare a cuantumurilor burselor. Totuși, acum, în pragul sărbătorilor pascale, bursierii UCB nu și-au încasat banii, întrucât regulamentul realizat de conducerea instituției nu a fost aprobat de către Senat. De altfel, la nivelul UCB Târgu-Jiu se acordă mai multe tipuri de burse. Una este pentru studenți și masteranzi de origine etnică română din afara granițelor țării, aferentă și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, reglementate conform H.G. nr. 844/2008. Această bursă se acordă pe parcursul anului universitar, inclusiv în vacanţele de iarnă si de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară studenţii pot primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la facultate pentru activităţi curriculare.
O altă bursă acordată este cea de merit olimpic internațional (conform Legii nr. 235/2010), care se dă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare, inclusiv a vacanţelor.
Mai este și bursa de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (conform H.G. 769/2005) din bugetul MEN, pe bază de contract. Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile solicitate; burse de sprijin pentru familiile victimelor de la Exploatarea Minieră Petrila (conform H.G. nr. 1467/2008) sau de la S.C. Uzina Mecanică Sadu S.A. (conform H.G. nr. 1114/2011). Aceste categorii de burse se acordă lunar, pe toată durata școlarizării și nu exclud acordarea, în condițiile legii, a celorlalte tipuri de burse sau forme de sprijin; burse pentru stimularea performanței academice, acordate studenților înmatriculați la programe de studii universitare de licență și masterat, cu frecvență și au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite, astfel: burse de performanțe științifice (pentru cercetare / performanță științifică, inovație și brevete). Bursa se acordă începând cu anul al doilea de studii, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv vacanțe, dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susţinerea examenului de finalizare a studiilor); burse de merit (pentru studenții care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii).

Bursele speciale, în stand-by
De asemenea, UCB mai acordă și burse speciale, studenților care se încadrează în una din situațiile următoare, în funcție de criteriile de performanță obținute în domeniile respective: burse speciale pentru studenții care au obţinut performanţe sportive deosebite (5 burse la nivelul universității). Aceste recompense financiare se acordă prin concurs, organizat de comisia de burse pe universitate, la începutul anului universitar (prin excepție, se aplică și la sem. II 2016/2017), pe perioada desfăşurării activităţilor didactice: cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene, dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susţinerea examenului de finalizare); burse speciale pentru studenții care au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite (5 burse la nivelul universității).
Aceste burse se acordă prin concurs, organizat de comisia de burse pe universitate, la începutul anului universitar (prin excepție, se aplică și la sem. II 2016/2017), pe perioada desfăşurării activităţilor didactice: cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene, dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susţinerea examenului de finalizare); burse speciale pentru studenții implicați în activități extracuriculare (10 burse la nivelul universității).
Aceste recompense financiare se acordă prin concurs, organizat de comisia de burse pe universitate, la începutul anului universitar (prin excepție, se aplică și la sem. II 2016/2017), pe perioada desfăşurării activităţilor didactice: cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene, dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susţinerea examenului de finalizare); burse speciale pentru studenții implicați în activități de voluntariat (15 burse la nivelul universității, pentru activități desfășurate în cadrul programului VIU – Voluntariat în Universitate). Aceste burse se acordă prin concurs, organizat de comisia pe universitate, la începutul anului universitar (prin excepție, se aplică și la sem. II 2016/2017), pe perioada desfăşurării activităţilor didactice: cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene, dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susţinerea examenului de finalizare).
Studenții UCB pot beneficia și de burse pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere (ANEXA VIII), în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, pe baza unei grile de punctaj, în limita fondurilor alocate acestui tip de bursă, fără a ține cont de criterii academice, cu excepția celui de promovabilitate. Bursele sociale au rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru studenţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate şi celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi: burse sociale, acordate studenților, la cerere, pentru un an universitar (excepție pentru sem. II 2016/2017), în funcție de situația economică și pe baza documentelor justificative, până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Acestea se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene) și se aprobă de Senatul Universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv organizaţiile studenţeşti din universitate. Bursele sociale se acordă și pe perioada vacanțelor, doar pentru: studenții orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv studenții pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care Senatul Universitar le poate lua în considerare.
Bursele sociale ocazionale se acordată studenţilor, la cerere, pe baza documentelor justificative, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul minim net la nivel național; bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut; bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
Bursele pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare se acordă în vederea susţinerii mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate; alte forme de sprijin material: burse de sprijin financiar pentru continuarea studiilor, pentru studenții care îndeplinesc condițiile pentru obținerea bursei sociale, dacă au obținut minim 40 de credite în anul anterior (pentru semestrul I)/minim 15 credite la examenele din sesiunea de iarnă ale anului universitar curent (pentru semestrul al II-lea).

Burse majorate în semestrul II din anul universitar 2016/2017
Până în prezent, la nivelul UCB, bursa socială a fost 300 de lei, cea de merit 400, iar cea de performanță 600 de lei. Cuantumul burselor a fost majorat pentru semestrul II, din anul universitar 2016/2017: bursa socială: 600 de lei, bursa socială ocazională: 600 de lei, bursa merit: 800 de lei, bursa performanță științifică: 1100 de lei, bursa specială: 400 de lei, bursa pentru stagii de studii (mobilități): 600 de lei, bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor: 300 de lei.
Acestea sunt propunerile conducerii universității, însă studenții nu au primit banii pe martie și aprilie, întrucât se așteaptă aprobarea Regulamentului de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB.

480 de bursieri, în 2016
În anul 2016, în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, s-au acordat următoarele categorii de burse conform regulamentului în vigoare: burse de merit (289 beneficiari): 969.303 lei; burse sociale (47 beneficiari): 113.784 lei; burse sociale orfani (8 beneficiari): 30.600 lei; burse de performanță (4 beneficiari): 23.400 lei; burse speciale (2 beneficiari): 5.880 lei; burse ocazionale (93 beneficiari): 37.819 lei; burse merit orfani (11 beneficiari): 6000 lei; burse merit străini (1 beneficiar): 1097 lei; burse sociale plasament familial (2 beneficiari): 1800 lei; burse sociale – conform HG nr.558/1998 (1 beneficiar): 900 lei; burse moldoveni (22 beneficiari): 53.600 lei.
În total, au fost 480 de beneficiari, suma totală acordată sub formă de burse fiind de 1.244.184 de lei.
Minodora Sucea

2 COMENTARII

  1. Nu falimentul….lupta intre un comunist precum gorun….care are impresia ca e pe mosia lui la universitate si pupila lui…luminita popescu…pentru ei sufera altii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here