Evenimet editorial – NOVĂCEANUL novăcenilor curați!

637

După cum cititorii Gorjeanului știu, NOVĂCEANUL este o publicație lunară independentă ce apare, la Novaci, prin osârdia publicistului și scriitorului Constantin Dârvăreanu. Dar nu numai a Domniei Sale.

De data aceasta, mai din grabă ori din neatenție, pe frontispiciu se scrie ORAȘUL NOVACI * Anul IX, Numărul 92 * Vineri, 26 2021 și cuvenitul ISSN al cărui număr nu contează. Din paginile publicației și din bogatul conținut ne-am dat seama că-i vorba despre numărul pe luna Februarie.
Și de data aceasta, chiar dacă este o publicație editată cu contribuția Primăriei, iar primarul este ing. Dumitru Leuștean, din partea PNL, și a celor vreo două-trei Obști din zonă, nu se face politică deloc.
Chiar dacă prima pagină, deci coperta, ne prezintă „Proiecte de mare importanță pentru orașul Novaci”, autor C. Dârvăreanu, și „Încă un proiect Erasmus+ încheiat cu succes la Liceul Teoretic Novaci”, autoare Prof. Alina Ramona Țicu, nu-i bai că realizările locale se consemnează. Și atât. Chiar municipiul Târgu-Jiu are și el primar tot un PNL-ist, Marcel Romanescu, nu ne aducem aminte ca fondurile dirijate de Guvernul Iohannis-Orban să fi ajuns și în Urbea lui Brâncuși.
Așa că îi dăm dreptate Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu în al său eseu „145 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși”, un eseu scris de un veritabil profesionist al condeiului, ce în tinerețe a cochetat cu gazetăria, cum că cele 12 manifestări omagiale organizate în Amarul Târg în 19 februarie, data nașterii Titanului de la Hobița, au fost terne și fade.
Ne-au mai mers la suflet însemnările „Din problemele actuale ale învățământului”, semnat de Prof.univ.dr.ing. Dumitru Romulus Târziu-Novaci, de la Universitatea Transilvania din Brașov, ca și citatele din Gânditorul Brâncuși, selectate de Prof. Nicolae Filiș, din Târgu-Jiu, un înzestrat artist al imaginii, ce ilustrează mare parte a paginilor în întregime color ale NOVĂCEANULUI.
În analiza lucidă, dar cu puternice simțăminte patriotice „Doamne, ocrotește-i pe români…”, semnată de Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu, se simt notele critice sintetizate în fraza de final: „De secole s-a spus și s-a dorit ca rațiunea să conducă lumea. Dacă rațiunea s-a transformat doar într-una economică, a banului și a profitului, o astfel de societate nu poate avea un viitor previzibil. Poate dura ceva decenii, dar aceasta nu exprimă nici idealurile Revoluției noastre din 1989 și nici pe cele ale omenirii.”
Cărturarul Constantin Dârvăreanu dedică și în acest număr de pe luna februarie două pagini sub genericul „Oameni pentru eternitate”, de data aceasta glosând despre învățătorul Ion D. Giugiulan și Colonelul Ion Petre Țivlea. Oameni care au fost, cum ar fi spus marele istoric Nicolae Iorga, oameni de care Novaciul și România mai au nevoie și astăzi.
O jumătate de pagină In memoriam MARIOARA MURĂRESCU e închinată celei care a rămas pentru totdeauna realizatoarea emisiunii Tezaur folcloric a TVR, cea care a iubit enorm tradițiile novăcenilor.
Mai găsim și lecturăm cu mare plăcere un articol „Drumul Regelui”, apărut în paginile ziarului „Gorjanul”, anul XII, nr. 40-41, din 9 octombrie 1935, pag. 2, semnat de un misterios domn „B”, bănuit a fi probabil Jean Bărbulescu, proprietarul și Directorul ziarului „Gorjanul”, reluat prin osârdia lui Cristian Grecoiu.
În întreg numărul pe luna Februarie al publicației independente NOVĂCEAUL, lipsesc poeții localnici. În schimb, Constantin Dârvăreanu scrie, cu titlul VOCILE POEZIEI despre un poem descoperit într-o carte cumpărată de Prof. Nicolae Filiș de la Centrul Georges Pompidou, din Paris, pe care poetul francez Alain Jouffray(11 septembrie 1928-20 decembrie 2015) l-a scris la Veneția și apoi l-a publicat în volumul „Livre d or de la poesie francaises”, la Editura Gallimard, 1958. Sunt reproduse și varianta originală – „A toi”, în limba franceză, cât și versiunea românească „Ție”, fără a ni se spune cui aparține tălmăcirea.
Ion Predoșanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here