Elevii vor fi testați de două ori pe săptămână, la școală. Sindicatele din învățământ cer ca testarea să se facă de către părinți

677

Ministerul Sănătății a anunțat vineri că a finalizat Instrucțiunea privind procedura de lucru privind realizarea testării rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ. Conform acesteia, testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, la nivelul fiecărei unități de învățământ. Reprezentanții sindicatelor din învățământ au cerut anularea Instrucțiunii emise de Ministrului Sănătății, avertizând că, din semnalele pe care le primesc, cadrele didactice sunt hotărâte să protesteze dacă se vor face presiuni pentru a se implica în testarea elevilor.

Potrivit Instrucțiunii emise de Ministerul Sănătății, testarea se va efectua în sala de clasă/grupă, de către cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unității de învățământ, la începutul orelor de program. „Testarea propriu-zisă este simplă și ușor de executat, fără a necesita cunoștințe medicale de specialitate. Personalul unităților de învățământ va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. Testele se vor arunca în coșuri de gunoi prevăzute cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi, și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Procedura de testare a elevilor se va încheia cu dezinfecția corectă a mâinilor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Ce se întâmplă cu elevii cu test pozitiv
În cazul elevilor cu test antigenic rapid din salivă pozitiv, cadrul medical/persoanele responsabile desemnate vor anunța imediat părinții/reprezentantul legal al elevului. Elevul va fi izolat în cabinetul medical sau în spațiul special desemnat și organizat, unde va fi monitorizat de către un cadrul medical sau persoanele special desemnate, conform prevederilor prevăzute la punctul VI – Protocoale, subpunctul 4 – Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 din Anexa la Ordinul comun MS/MEC/5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Cadrul medical sau, după caz, persoanele responsabile desemnate din cadrul unității învățământ vor solicita la direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București efectuarea testării prin metoda RT-PCR elevului. „Unitățile de învățământ din sistemul public și privat vor raporta direcțiilor de sănătate publică județene si a municipiului București, cazurile cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din salivă, în vederea testării prin metoda RT-PCR. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor asigura testarea prin RT-PCR a elevilor cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din salivă. De asemenea, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, testarea pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ și vor asigura instruirea cadrelor medicale și a persoanelor desemnate din unitățile de învățământ privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de salivă”, a mai transmis Ministerul Sănătății.

Sindicate: Angajații din învățământ nu pot fi obligați să administreze elevilor testele pentru depistarea COVID-19!
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au solicitat Guvernului României, încă de vineri, să dispună Ministerului Sănătății să reevalueze Instrucțiunea privind procedura de lucru privind realizarea testării cu teste rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ. „Acest act administrativ cu caracter normativ va avea drept efecte blocarea activității unităților de învățământ și transformarea acestora în focare de infecție”, avertizează reprezentanții celor două federații, care consideră că aceste teste pot fi foarte ușor făcute de către părinți, aceștia urmând să comunice posibilele cazuri de infectare. „Solicităm Guvernului României să intervină de urgență pentru anularea Instrucțiunii emise de Ministrului Sănătății în condițiile în care aceasta nu poate fi aplicată în unitățile de învățământ, întrucât nu sunt pregătite pentru a gestiona deșeurile medicale periculoase, așa cum prevede Ordinul nr. 1226/2012. Subliniem că personalul din unitățile de învățământ nu a avut niciodată tangență cu Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale și dintr-o dată li se cere să le cunoască și să le aplice, existând și riscul suportării unor sancțiuni dacă nu le respectă. Școala nu e unitate sanitară, în sensul Ordinului nr. 1226/2012 și nici nu poți transfera personalului școlii atribuții rezultând din acesta. Ținând cont de pericolul la care ar fi supuși angajații, care nu beneficiază nici măcar de echipament de protecție, considerăm că aceste testări, dacă se organizează în unitatea de învățământ, pot fi făcute doar de către personal medical calificat. În plus, testările vor afecta grav actul educațional deoarece, ținând cont de numărul mare de elevi, nu au cum să se realizeze într-un timp scurt, ceea ce ar conduce la blocarea procesului de predare-învățare. O altă problemă pe care o semnalăm este legată de momentul în care se fac aceste teste. Potrivit instrucțiunii, elevii (înțelegem că actul nu vizează și preșcolarii) trebuie să „evite consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului“. Dacă s-ar ţine cont de această prevedere, ar însemna că toți copiii ar trebui să nu mănânce și să nu bea nimic înainte de a ajunge la școală. Suntem curioși și noi câți părinți vor accepta să-și trimită la școală copiii în aceste condiții!”, se arată într-un comunicat de presă comun al celor două federații. „Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” consideră în continuare că este nevoie de testare, însă aceasta trebuie făcută în familie. Astfel, s-ar asigura și un prim triaj, deoarece copiii bolnavi nu ar mai intra în contact cu colegii și nu ar mai putea transmite virusul”, mai susțin sindicaliștii din învățământ, menționând că inclusiv Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri a solicitat ca testele să fie făcute în familie. „Având în vedere opiniile prezentate de specialiști și faptul că, potrivit reglementărilor în vigoare, niciun salariat din învățământul preuniversitar nu poate fi constrâns să realizeze această testare, nu trebuie să surprindă faptul că cele mai multe cadre didactice vor refuza efectuarea acestor testări. În cazul în care Guvernul României nu va interveni pentru corectarea anomaliilor din această Instrucțiune, iar asupra cadrelor didactice se vor face presiuni pentru a se implica în testarea elevilor, conform numeroaselor semnale pe care le primim, acestea sunt hotărâte să protesteze”, mai avertizează sindicaliștii.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here