DUMINICA A IV-A DUPĂ RUSALII – CREDINŢĂ VIE

739

Evanghelia de astăzi ne relatează că într-o zi, i-a ieşit Mântuitorului în cale „pe când intra în Capernaum… un sutaş”. Acesta îl roagă să-i vindece sluga, care „zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit”. Mântuitorul se pregătea să-1 cerceteze acasă, dar sutaşul roman îl roagă să nu se obosească, zicându-i: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea”. Iisus Domnul a rămas foarte mirat auzind toate acestea, „şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni în Israel n-am găsit atâta credinţă”. De bună seamă putem spune că această credinţă vie merită toată lauda, deoarece ea ne îndeamnă să spargem chiar acoperişul casei spre a ajunge înaintea Mântuitorului, aşa cum a ajuns şi sutaşul din evanghelia de astăzi. Asemănătoare a fost şi credinţa orbilor, care au cerut stăruitor lumina. Credinţa sutaşului din Evanghelia de astăzi impune, însă, o mare admiraţie, mai mult decât credinţa sutelor de vindecaţi de până acum şi chiar decât credinţa poporului Israel.
Domnul nostru Iisus Hristos a întâlnit de această dată o credinţă mai vie ca de obicei. Şi încă la cine? La unul care era o căpetenie ostăşească, de lege păgână şi care, pe bună dreptate, n-ar fi fost îndreptăţit să-l cunoască pe Iisus Hristos. De aceea s-a şi bucurat Mântuitorul, că pot fi păgâni numai cu numele, dar care au credinţă şi încă o credinţă vie, pornită din suflet. Iată prototipul unui alt ostaş păgân: Saul din Tarsul Ciliciei – Ap. Pavel. Chipul sutaşului din Evanghelia de astăzi a fost încununat şi mai mult, datorită credinţei lui puternice în Dumnezeu. Şi Mântuitorul Iisus Hristos a răsplătit aceste virtuţi zicându-i: „Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela”. Acest chip de sutaş păgân străluceşte şi va străluci peste veacuri prin frumuseţea lui duhovnicească, prin iubire, credinţă şi smerenie. Pentru toţi cei care caută împărăţia lui Dumnezeu şi se străduiesc să-şi îmbunătăţească viaţa, sutaşul devine un model bun de urmat. Să ne străduim a ne duce viaţa ca adevăraţi creştini, sa nu fim niciodată pricină de sminteală pentru alţii, să facem în aşa fel ca şi chipul nostru să strălucească prin credinta si viata curata, ca aceea a sutaşului din Evanghelie.
Amin!
Or. Marius Popescu,
Parohia Peșteana Vulcan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here