DSP monitorizează calitatea apei din bazinele de înot

417

Prin Serviciul de supraveghere a stării de sănătate – birou igiena mediului  şi Serviciul de control în sănătate publică din cadrul DSP Gorj se  monitorizează, în sezonul estival, calitatea apei din bazinele de înot. În acestă lună au fost efectuate 5 controale igienico-sanitare.

Autorizarea funcţionării ştrandurilor aparţinând societăţilor comerciale se face conform legii   nr. 359 din 8 septembrie 2004, actualizată – lege privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.
Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară în  cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar. Oficiul Registrului Comerţului  transmite către DSP Gorj declaraţiile-tip  în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului. Compartimentul de avize şi autorizare din cadrul DSP Gorj înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le transmite Serviciului de control în sănătate publică în vederea efectuării controlului  privind conformitatea celor declarate în termen de 30 de zile.

18 bazine de înot în Gorj
Din  evidenţele DSP Gorj  rezultă că sunt  autorizate din punct de vedere sanitar  un număr de 18 bazine de înot (ştranduri, piscine) de folosinţă publică: Târgu-Jiu (5), localizate în Parcul Central (2), strada Crângului, strada Dumbrava, Baza sportivă;  Turcineşti (1); Drăguţeşti(1);  Rovinari (1); Motru (1); Ţicleni(2); Arcani(1);   Turceni –Murgeşti (1); Târgu Cărbuneşti (1); Bârseşti(1); Bumbeşti Jiu-Vişina (1); Săcelu-2 –bazine termale, piscină.
Prin Serviciul de supraveghere a stării de sănătate – birou igiena mediului  şi Serviciul de control în sănătate publică din cadrul DSP Gorj se  monitorizează, în sezonul estival, calitatea apei din bazinele de înot. Ca urmare se verifică: respectarea normelor igienico-sanitare de funcţionare conform OMS 119/2014 şi se recoltează probe de  apă; se verifică dacă unitatea este autorizată sanitar; verificarea  execuţiei  bazinelor de înot conform normelor igienico-sanitare; ambianţa termică, ventilaţia naturală şi artificială şi iluminatul, bazinelor acoperite vor fi asigurate în aşa fel încât să se evite îmbolnăvirea şi accidentările celor care le folosesc; parametrii determinaţi din apa bazinului de înot în cadrul controalelor analitice prin analize de laborator microbiologice şi fizico-chimice şi anume: a) limpezime b) concentraţia clorului rezidual liber în bazinele de înot/piscine acoperite trebuie să fie între 0,5 şi 1 mg/l, iar în bazinele/piscinele descoperite între 0,5 mg/l şi 1,5 mg/l;  c) pH între 7,2 şi 8,2; d) indicatori microbiologici: număr total de colonii ce se dezvoltă la 37 grade Celsius, bacterii coliforme, Escherichia coli, enterococi, Pseudomonas aeruginosa; verficarea  documentelor de autocontrol.
Administratorii băilor publice, ai bazinelor de înot şi piscinelor  trebuie să deţină registre în care vor fi înscrise rezultatele buletinelor de analiză a apei, concentraţiilor clorului rezidual liber, periodicitatea de primenire a apei şi de dezinfecţie a bazinelor, precum şi modalitatea de dezinfecţie a bazinelor, inclusiv substanţele dezinfectante folosite

5 controale în iunie
În cadrul DSP GORJ, Serviciul de control în sănătate publică din cadrul DSP GORJ a efectuat în luna iunie 2014: 5 controale igienico-sanitare   atât la unităţile de alimentaţie publică din incintă, cât şi a verificării calităţii apei de îmbăiere (1 probă), aceasta fiind corespunzătoare. În perioada imediat următoare intensificarea ritmului de control şi recoltare de probe de apă din bazinele de înot –bilunar, în vederea prevenirii transmiterii de boli infecţioase având calea de transmitere apa de îmbăiere.
În anul 2013 s-au efectut în luna iulie şi august un număr de 13 controale, neînregistrându-se neconformităţi conform OMS 536/1997 si HGR 1136/2007 şi nici boli transmisibile prin apa de bazin.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here