Două posturi vacante la o primărie din judeţ

361

Primăria comunei Padeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de: inspector (impozite şi taxe), clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul financiar contabil; inspector (integrare europeană), clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Integrare europeană şi achiziţii publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru postul de inspector la Compartimentul financiar contabil, viitorii candidaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum un an. De asemenea, pentru postul de inspector (integrare europeană) sunt următoarele cerinţe: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile Ingineria Sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, Sociologie.
Concursul pentru ocuparea celor două posturi se va organiza conform calendarului următor: 9 iunie 2016, ora 09.00 – proba scrisă; 14 iunie 2016, ora 09.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here