Directorii de școli, care nu au promovat concursul și-ar putea păstra funcțiile

285

Directorii de unități de învățământ, care nu au participat sau nu au promovat concursul organizat de Ministerul Educației și-ar putea păstra funcțiile, însă numai dacă acestea au rămas neocupate după examen.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației, care a și transmis o notă în acest sens inspectoratelor școlare, notă în care se precizează că ”în vederea soluționării situațiilor pentru care nu s-au emis deciziile de numire în funcțiile de director și director adjunct prin detașare în interesul învățământul, situații raportate la data de 6.01.2017, prin derogare de la prevederile art. 24, alin. 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, în funcțiile de director și director adjunct rămase vacante după validarea rezultatului concursului pot fi numite și persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs sau au participat la concurs, dar nu au fost admise”. În nota respectivă se mai precizează numirea prin detașare în interesul învățământul se realizează ”prin decizie a inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017”. Art. 24 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar prevedea că în funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară va fi asigurată, până la organizarea unui alt concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de ”un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în managementul educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate”, cu condiția ca acesta să nu fi ocupat funcția de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și să nu fi participat la concurs sau să se fi prezentat la concurs, dar să nu fi fost admis. Reamintim că, la nivelul județului Gorj, din totalul de 112 posturi de director scoase la concurs în toamna acestui an au fost ocupate 79, rămânând vacante 33. Din aceste 79 de posturi, 59 au fost ocupate de persoane care au mai deținut această funcție în aceeași unitate de învățământ, trei de către persoane care au deținut funcția de director adjunct în aceeași unitate de învățământ, 14 de cadre didactice din aceeași unitate de învățământ și trei de cadre didactice din altă unitate de învățământ. În ceea ce privește posturile de director adjunct, din cele 50 de astfel de posturi scoase la concurs au fost ocupate doar 29, 20 de persoane care au ocupat această funcție, în aceeași unitate de învățământ, și anterior concursului, 8 de cadre didactice din aceeași unitate de învățământ și 1 de un cadru didactic din altă unitate de învățământ. În ceea ce privește posturile rămase vacante după concurs, pe acestea au fost numiți prin detașare 27 de directori și 18 directori adjuncți, doar câteva unități de învățământ rămânând fără conducere chiar și după această etapă. La nivel național, potrivit Ministerului Educației, dintr-un total de 6.404 directori au fost numiți prin concurs 4.058, iar prin detașare trebuie numiți 2.346. Numărul situațiilor nesoluționate este de 358 (5,59%). Dintr-un total de 2.480 de directori adjuncți au fost numiți prin concurs 1.344, iar prin detașare trebuie numiți 1.136. Numărul situațiilor nesoluționate este de 308 (12,42%). Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ s-a desfășurat în toamna anului trecut și a constat în susținerea de către candidați a trei probe: proba scrisă, constând în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul căreia s-au evaluat în proporție de 50% aptitudini cognitive și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților, analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedeau cele afirmate în curriculum vitae, și un interviu în fața comisiei de concurs, în care s-a apreciat scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here