Direcţia pentru Agricultură centralizează pagubele din Gorj

176

IMG_0402Vremea rea din ultima perioadă a afectat aproximativ 30 de deţinători de sere din judeţul Gorj. Producătorii vor fi însă despăgubiţi abia după ce reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală(DADR) Gorj vor face măsurători la faţa locului.

Până în prezent s-au deplasat în inspecţie, la producătorii afectaţi din Gorj, 19 reprezentanţi ai DADR Gorj şi un membru de la fiecare primărie, unde a fost cazul. După fiecare verificare a pagubelor specialiştii au făcut câte o copie a unui proces verbal care rămâne atât la producător cât şi la primar dar şi la DADR Gorj. După primele verificări bilanţul distrugerilor nu este unul pozitiv. ,,S-au distrus 551,5 metri pătraţi de geam, 30.506 metri pătraţi de folie la serele legumicultorilor”, a declarat directorul de la Direcţia pentru Agricultură Gorj, Ion Popescu.

Documente necesare

Suma maximă a sprijinului financiar reprezentând ajutorul de minimis (ajutorul compensează valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate, gemuri şi folie) nu poate depăşi echivalentul în lei a 7500 euro pentru fiecare beneficiar.

Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri şi le depun la Direcţia pentru Agricultura Gorj, însoţite de următoarele documente: copie BI/CI a solicitantului sau reprezentantului legal, dovada contului activ de la banca/trezorerie; o copie a certificatului de înregistrare fiscală conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, după caz persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii; adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren sub sere şi/sau solarii utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauza, şi o copie a procesului-verbal de constatare a pagubei.

Termenul de depunere a cererilor la DADR Gorj este 29 iunie 2012, inclusiv. ,,Noi centralizăm datele, le transmitem la minister urmând să primim banii”, a declarat Ion Popescu, directorul Direcţiei Agricole Gorj.

Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here