Deputat Elvira Șarapatin: ,,PSD a simplificat legislația pentru accelerarea obiectivelor de investiții!”

756

Guvernul PSD a elaborat un act normativ pentru urgentarea construcției de autostrăzi. ,,În acest fel se va rupe cercul vicios al birocrației care sufocă de ani mulți inițiativele privind construcția infrastructurii de transport, respectiv autostrăzi și căi ferate. Ministerul Transporturilor a elaborat și a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență menit să simplifice procedurile și să accelereze execuția proiectelor strategice”, a precizat deputatul Elvira Șarapatin în ultima sa declarație politică.

,,În urma adoptării noului cadru legal, autostrăzile, drumurile expres sau căile ferate vor fi catalogate drept „proiecte de transport de interes național”, a anunțat parlamentarul PSD. Potrivit Elvirei Șarapatin, ,,proiectele de transport de interes național pot fi construite inclusiv în ariile protejate, zonele tampon și zonele de proiecție integrală”. ,,Nu mai este obligatorie revizuirea avizului de mediu, chiar dacă proiectul a fost modificat, există alt aliniament sau soluția tehnică adoptată diferă în condițiile în care proiectul rămâne în limitele zonei pentru care a fost făcută analiza de impact asupra mediului. Autorizația de construire se emite imediat, nu mai este condiționată de proiectul tehnic și restul documentațiilor care pot veni mai târziu”.
În același timp, Guvernul PSD a adoptat în urmă cu câteva zile, Hotărârea de Guvern privind Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. ,,Astfel, România are un nou motor de creştere economică. Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, este, în sfârşit funcţional şi poate aduce beneficii importante românilor şi țării. FSDI este instrumentul care atrage angajarea de investiţii majore, pentru recuperarea decalajelor faţă de ţările dezvoltate din U.E., fără a se depăşi acel nivel al deficitului bugetar stabilit prin convenţiile europene. Statul român va putea dezvolta şi finanța, fără probleme, alături de alţi investitori, proiecte de investiții pentru autostrăzi, căi ferate, drumuri şi poduri, spitale regionale, şcoli, grădiniţe sau orice alte investiţii menite să aducă dezvoltare în diverse sectoare economice. Nu există nici un risc privind administrarea FSDI. Aceasta se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de supraveghere și un Directorat. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, dintre care 2 sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în vedere complexitatea şi specificul activității desfășurate de FSDI, în vederea asigurării continuității managementului. Organele de conducere ale FSDI au autonomie de decizie în administrarea activelor și pasivelor FSDI, pentru a putea administra liber pachetele de acțiuni care constituie aport în natură la capitalul social inițial’’, a explicat parlamentarul.
FSDI se va finanța în principal din venituri obținute din dividende încasate de la societățile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operațiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni. Capitalul social inițial al FSDI, este de 19 miliarde de lei. 9 miliarde lei sunt aport în numerar asigurat de Ministerul Finanțelor Publice. 10 miliarde de lei reprezintă valoarea pachetelor de acțiuni nominative transferate în patrimoniul FSDI de la operatorii economici prevăzuți.
A.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here