Declaraţia 112 se depune online

201

finante (1)Formularul 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare la 25 februarie 2011, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilaţi vor utiliza un singur formular, 112, privind obligaţiile de paltă a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Acest formular va fi transmis numai autorităţilor fiscale competente. Procedura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011.

În ceea ce priveşte termenul de depunere, trebuie spus că declaraţia 112 se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

Declaraţia se depune la organul fiscal în cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de taxe, impozite şi contribuţii, modul de depunere fiind prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunearea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat digital, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Depunerea online, de la 1 iulie

Contribuabilii trebuie să ştie că până la data de 1 iulie 2011, formularul „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic (CD, stick, discketă). Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

După data de 1 iulie 2011, depunerea online a declaraţiei 112 devine obligatorie. De menţionat faptul că declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează şi se validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Acestea sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate, sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contribuabilii din Gorj pot obţine mai multe informaţii de la sediul Direcţiei Generale a Finaţelor Publice, biroul Metodologie şi Asistenţă Contribuabili.

Minodora Sucea

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here