Crescătorii de ovine şi caprine, aşteptaţi la APIA

167

ovineDin această săptămână, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj se primesc cererile pentru acordarea sprijinului financiar destinat efectivelor de oi şi capre. Pentru a beneficia de prima pe cap de animal, solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al APIA, până pe data de 18 mai a.c.

Cererea cu pricina trebuie să fie însoţită de: codul unic de identificare eliberat de centrul local APIA; lista cu crotaliile în ordine crescătoare şi codul de exploataţie; copie buletin identitate/carte identitate/CUI/certificatul de înregistrare fiscală; copie COD IBAN, actualizat în luna aprilie 2012; dosar cu şină. Cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă. Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei; au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar. Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite trebuie să depună la centrul judeţean al APIA Gorj în copie si original în vederea verificării conformităţii, următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală; hotărârea judecătorească de constituire a asociaţiei; statutul asociaţiei şi completările la statut, după caz; bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară; documentul care atestă relaţia de muncă dintre asociaţie şi specialist; lista cu specimenele de semnătură pentru persoanele care vizează cererile solicitanţilor.

Primă anuală

Prima pe cap de animal se acordă crescătorilor agricoli o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc următoarele condiţii: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 capete femele ovine/25 capete femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei. De asemenea, efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima trebuie să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012. “Crescătorii vor veni la noi după Paşte, ei nefiind foarte mulţi deci nu va exista aglomeraţie. Per total, la nivel de judeţ avem circa 700 de crescători de ovine şi caprine ce pot solicita această primă, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de legile în vigoare”, a declarat Corina Dorobanţu, directoarea APIA Gorj. Controlul la faţa locului se va efectua în perioada 21 mai – 20 august 2012. Animalele pentru care se solicită prima trebuie să fie identificate: cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1 ianuarie 2010; cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009.

Excluderi de la plată

În cazul în care reprezentanţii APIA Gorj constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine şi caprine, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul. Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here