CPECA Gorj a prezentat Strategia Judeţeană Antidrog

171

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj, ca structură teritorială, a elaborat, pe baza Strategiei Naţionale Antidrog 2014 – 2020 prin consultarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu de la nivelul judeţului Gorj, proiectul Strategiei judeţene antidrog şi planul său de acţiune care vor fi supuse spre adoptare prin Ordin al Prefectului Judeţului Gorj şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj. Strategia a fost prezentată, joi, 26 iunie 2014.

Noua Strategie judeţeană antidrog a judeţului  Gorj pentru perioada 2014-2020 este documentul programatic care înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Gorj. Acest document cheie reprezintă rezultatul unui proces transparent de consultare la nivelul autorităţilor locale (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj; Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj; Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Gorj;  Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate  Gorj; Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul Teritorial  Gorj; Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Gorj; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi ,,Tudor  Vladimirescu’’ Gorj;  Penitenciarul Târgu- Jiu;  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Potecţie a Copilului Gorj; Spitalul  Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;  al autorităţilor administraţiei publice locale şi al structurilor societăţii civile (Crucea Roşie  Română – Filiala Gorj; Asociaţia ,,Inimi de Gorjeni’’, Asociaţia pentru Incluziune  şi  Dezvoltarea Socială Gorj).

Situaţia traficului şi consumului de droguri în Gorj
strategie antidrog (1)De la  apariţia produselor susceptibile de a avea efect psihoactiv, consumul de droguri precum şi de asemenea produse, a luat o amploare îngrijorătoare, astfel  că la nivelul judeţului Gorj cererea în rândul consumatorilor  a înregistrat o creştere semnificativă. „Modalităţile de consum sunt dintre cele mai diversificate, spre exemplu:  fumare, inhalare, prizare etc. Întrucât oferta şi cererea de droguri sunt crescute, locurile unde se consumă aceste substanţe sunt diversificate, atât petreceri private, cât şi barurile, cluburile, parcurile şi discotecile de pe raza judeţului Gorj”, confirmă Laurenţiu Şoşoi, coordonatorul CPECA Gorj.
În anul 2013 la nivelul  Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj  au fost înregistrate  următoarele  capturi: 5357,26 grame de rezină de canabis; 309,3 grame  canabis; 3 culturi de canabis ce au însumat cantitatea de apriximativ  22 kilograme masă vegetală verde.
Pe  baza datelor furnizate de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism  Biroul Teritorial Gorj, în  anul 2013  un număr de 46 de persoane au fost cercetate în baza articolelor 2 şi 4 din Legea  nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri ilicite, o persoană a fost cercetată în baza legii nr. 194/2011 pentru combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea  efecte psihoactive.
Tot pe  parcursul  anului 2013 un număr de  15 persoane au fost trimise în judecată în baza art.2 şi 4 din legea 143/2000 din care 8  au fost  arestate.

Priorităţi ale CPECA Gorj
strategie antidrog (2)Obiectivele specifice propuse de CPECA Gorj sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice la nivelul judeţului Gorj. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. „Strategia judeţeană antidrog 2014-2020 urmăreşte:  să reducă nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice; contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă; să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor societăţii civile; să asigure cadrul necesar dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul neguvernamental”, explică Laurenţiu Şoşoi, coordonatorul CPECA Gorj.

Informare şi evaluare
În perioada 2014-2020 se va urmări la nivelul judeţului analiza transversală a datelor oferite de indicatori, dar şi dezvoltarea unor cercetări ad-hoc, în vederea evaluării şi adaptării răspunsului instituţiilor publice şi organizaţiilor nonguvernamentale la nevoile identificate.
Obiective specifice: Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;  Dezvoltarea unei baze solide de date, validate ştiinţific, în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog la nivel naţional şi implicit prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog la nivel local ca structură unică de colectare şi diseminare de date în domeniul  politicilor publice.
Planurile de acţiune necesare implementării Strategiei cuprind activităţile concrete şi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi fiecărei acţiuni asumate de instituţiile responsabile.
Monitorizarea Strategiei judeţene va fi efectuată prin colectarea regulată şi sistematică de date cu privire la activitatea curentă, ca o bază pentru evaluare şi imput pentru controlul de calitate. Suplimentar, va fi folosită ca o sursă generală şi sistematică cu privire la intervenţiile viitoare.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here