CPECA Gorj a făcut bilanţul activităţilor din 2014

237

Pe parcursul anului 2014, specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Gorj au continuat implementarea proiectelor, campaniilor naţionale şi locale de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri prin informarea, educarea şi conştientizarea elevilor, studenţilor şi adulţilor cu privire la efectele consumului de tutun, alcool şi droguri asupra organismului, precum şi cu privire la consecinţele sale în plan fizic, psihic şi social.

Prevenirea traficului şi consumului de droguri a fost una dintre priorităţile specialiştilor CPECA Gorj. Pentru conştientizarea şi implicarea întregii populaţii şcolare în programe de prevenire a consumului de droguri, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc, CPECA Gorj a dezvoltat, la nivel judeţean, proiecte naţionale şi judeţene, în care au fost implicate autorităţile locale, instituţii publice locale, ONG-uri. Proiectele naţionale implementate de către CPECA şi partenerii locali sunt: ,,Mesajul Meu Antidrog” ediţia a -XI-a, la care s-au înscris un număr de 48 elevi de la majoritatea unităţilor şcolare din judeţul Gorj; ,,Necenzurat”- sesiunea de formare în cadrul programului de prevenire a consumului de droguri în şcoli.  La  această  activitate  au participat un număr de 23 de cadre  diadactice; Fred  Goes  Net – proiect prin care a fost realizat un curs FRED la care au participat un număr de 7 beneficiari.
În ceea ce priveşte proiectele locale, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj şi partenerii locali au implementat un număr de 11 proiecte din care 7 finalizate: Copiii noştri cresc frumos; ”NU drogurilor!” Prevenirea violenţei în şcoală” şi 4 în implementare: Împreună pentru o viaţă sănătoasă; Adolescenţă fără vicii; Educaţie pentru sănătate” “Noi consumăm doar sport”.  În cadrul acestor proiecte au fost desfăşurate un număr de 45 de activităţi, la care au participat un număr de 398 elevi, 484 preşcolari şi 93 de cadre didactice. Ca şi activităţi punctuale, CPECA Gorj şi partenerii locali au desfăşurat un număr de 22 activităţi punctuale la care au participat un număr de 1.020 elevi, 120 studenţi, 35 cadre didactice şi  120 părinţi.
În anul 2014, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj a implementat proiectul local „Şcoală, Familie, Copii, împreună vom reuşi”,  la care au participat un număr de 15 părinţi ai  elevilor de la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu” Târgu-Jiu.

Prevenire comunitară
Pe parcursul anului 2014, CPECA Gorj, împreună cu instituţiile publice locale şi voluntari ai CPECA Gorj, au implementat campania ,,Săptămâna naţională a voluntariatului”. În cadrul acesteia au fost desfăşurate un număr de 4 activităţi, atât în mediul şcolar, cât şi în comunitate. La aceste activităţi au participat un număr de 51 elevi, 5 voluntari ai CPECA şi 20 de sportivi ai Clubului Sportiv Şcolar Târgu-Jiu.
Ca şi campanii locale, CPECA Gorj, în calitate de membru al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie la nivelul judeţului Gorj, a participat activ la  implementarea campaniei ,,Cele 16 Zile de Activism de Luptă Împotriva Violenţei Asupra Femeii”. În cadrul acestei campanii, s-a participat la două seminarii cu tema Prevenirea violenţei domestice, a avut loc o întâlnire cu Consiliul Judeţean al elevilor, şi a fost organizat un concurs de desene şi postere având ca temă violenţa domestică.
De asemenea, în anul 2014, CPECA Gorj şi partenerii locali au implementat un număr de 3 proiecte locale, şi anume “Sănătos prin sport”, „Fără Vicii”, „Ne informăm semenii”.
În cadrul acestor proiecte, au fost desfăşurate 10 activităţi, la care au participat 89 copii, 37 părinţi, 6 instructori de înot, 12 persoane supraveghetor, 20 asistente comunitare şi 7 mediatoare sanitare.

Acţiuni la nivel judeţean
În anul 2014, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj, împreună cu instituţiile publice şi organizaţiile nonguvernamentale de la nivelul judeţului Gorj, constituite prin ordinul Instituţiei Prefectului Gorj  nr.114 din 13.05.2014 în Grupul de lucru pentru Elaborarea Strategiei Judeţene Antidrog pentru perioada 2014-2020 şi a Planului Judeţean de Acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog, aferent perioadei 2014-2016, a elaborat Strategia Judeţeană Antidrog pentru perioada 2014-2020 şi Planul Judeţean  de acţiune pentru perioada 2014-2016, documente ce au fost adoptate prin  Ordin al Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj şi Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj.
Pe parcursul anului 2014, specialiştii CPECA Gorj au participat la un număr de 12 şedinţe lunare ale Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a exploatării prin  muncă a copilului.
Cooperarea cu societatea civilă a fost materializată prin 9 activităţi de prevenire a consumului de droguri, susţinute în parteneriat cu următoarele ONG-uri: Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III”, „Crucea Roşie Română” filiala Gorj, Asociaţia “ Inimi de gorjeni” şi Asociaţia pentru incluziune şi dezvoltare socială Gorj.  Beneficiarii direcţi ai acestor activităţi au fost 500 tineri aflaţi în diferite forme de învăţământ, iar beneficiarii indirecţi comunitatea în ansamblu.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here