COVID-19: Noi angajări pe perioadă determinată la SJU Târgu-Jiu

669

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu face noi angajări pe perioadă determinată. Dosarele de înscriere pentru aceste posturi se transmit online, astăzi, fiind ultima zi, între orele 07.30-16.00.

Sunt puse la bătaie astfel: două posturi biolog debutant la Laboratorul de genetică moleculară, trei posturi de asistent medical și două de infirmier debutant pe ATI II, șase posturi de asistent medical debutant la Secția Boli Infecțioase și patru posturi de infirmier debutant și tot patru de asistent medical generalist la locația din strada Progresului. Termenul limită pentru transmiterea dosarelor de concurs este această după-amiază, la ora 16.00. Înscrierile se vor face prin e-mail, în format pdf, la adresa office@spitalgorj.ro.
Condițiile specifice pentru ocuparea acestor posturi sunt: pentru posturile de asistent medical debutant PL/S, specialitatea generalist/medicală – diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de licență în specialitatea generalist/medicală, certificat de membru cu avizul anual al OAMGMAMR din România sau după caz adeverință eliberată de OAMGMAMR din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data angajării; pentru posturile de asistent medical PL/S. – diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de licență în specialitatea generalist/medicală certificat de membru cu avizul anual al OAMGMAMR din România sau după caz adeverință eliberată de OAMGMAMR din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data angajării, minim șase luni vechime în specialitate; pentru posturile de infirmier debutant – nivel de studii – școală generală act doveditor de absolvire a studiilor; pentru posturile de biolog debutant – diplomă de licență în specialitatea biologie, certificat de membru cu avizul anual al OBBCSSR sau după caz adeverință eliberată de OBBCSSR din care să rezulte că poate exercita profesia de biolog medical la data angajării.La înscrierea în vederea angajării, candidații vor trimite dosarul electronic, prin e-mail, în format pdf, într-un singur mesaj, pe adresa office@spitalgori.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie ,,dosar concurs și numele persoanei, precum și postul pentru care candidează”. În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba practică/interviu. Data susținerii probei practice/interviu va fi publicată pe site-ul SJU Târgu-Jiu. În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba practică/interviu. Rezultatul selecției dosarelor va fi publicat pe pagina de web a SJU Târgu-Jiu. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații în termen de 4 de ore de la afișarea rezultatelor. Soluționarea contestațiilor va avea loc în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Candidații se vor prezenta la sediul unității, în vederea întocmirii documentelor de angajare, după afișarea rezultatelor finale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here