Contribuabilii gorjeni, liber la contestaţii

167

FINANTE 1Contribuabilii gorjeni au posibilitatea să conteste actele administrative fiscale, solicitând Fiscului să revină asupra măsurilor impuse. Contestaţia se depune la unitatea fiscală al cărei act administrativ este atacat, potrivit noilor prevederi ale Ordinului 2.137/2011 ce a intrat în vigoare la începutul acestei luni.

“Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj, Luminiţa Penciu. Potrivit acesteia, contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde datele de identificare a contestatorului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

64 de contestaţii la DGFP Gorj

Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat. Contestaţia se depune la organul fiscal, al cărui act administrativ este atacat şi nu este supusă taxelor de timbru. “Termenul de depunere al contestaţiei este de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii. În soluţionarea contestaţiei, organul competent se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz. Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac”, a precizat purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj. În primele cinci luni ale anului 2011, la sediul DGFP Gorj au fost înregistrate un număr de 64 de contestaţii.

Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here