Contribuabilii gorjeni, îndrumaţi de către organele fiscale

188

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în domeniul fiscal se asigură de către unităţile fiscale teritoriale în a căror rază aceştia îşi au domiciliul sau sediul social potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj. De asemenea cererile formulate de către contribuabili în vederea acordării asistenţei în scris vor include obligatoriu o serie de date de identificare. Contribuabilii pot fi îndrumaţi şi prin telefon la numărul 0253/219580.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DGFM Gorj, îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Sfera activităţii de îndrumare şi asistenţă cuprinde impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de ANAF. Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informaţii care se încadrează în una dintre categoriile următoare: informaţii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspecţiei fiscale şi în legătură cu aceasta; informaţii în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul unor contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale; informaţii prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale; informaţii care nu intră în sfera de competenţă a ANAF; informaţii care contravin principiului secretului fiscal; informaţii în legătură cu reclamaţiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduită de către personalul angajat în cadrul unităţilor fiscale; informaţiile de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; alte informaţii a căror furnizare este interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

Îndrumarea, direct la sediul unităţii fiscale
Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul unităţii fiscale se realizează la serviciile/birourile/ compartimentele AFP după caz, care au competenţă de administrare conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Îndrumarea şi asistenţa acordate în scris
Cererile formulate de către contribuabili în vederea acordării asistenţei în scris vor include în mod obligatoriu următoarele date de identificare: numele şi prenumele sau denumirea societăţii, domiciliul fiscal, precum şi codul de identificare fiscală. Cererile contribuabililor vor fi semnate de către aceştia sau de reprezentanţii legali ai acestora.

Ghidare prin e-mail
Structurile care coordonează activitatea de îndrumare şi asistenţă sunt obligate să mediatizeze adresele de e-mail de la care se acordă asistenţa, prin mijloace adecvate de difuzare în presa scrisă şi audiovizuală, inclusiv pe site-ul propriu şi pe portalul ANAF. În cazul în care structura căreia contribuabilul trebuie să i se adreseze nu are la dispoziţie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmând a primi răspuns direct de la aceasta. Pentru a beneficia de asistenţă prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea în mod clar şi concis şi vor include: numele şi prenumele sau denumirea societăţii, domiciliul fiscal, precum şi codul de identificare fiscală. În situaţia în care mesajul nu respectă condiţiile menţionate anterior, contribuabilii vor fi înştiinţaţi în aceeaşi zi despre necesitatea reformulării acestuia.

Îndrumarea şi asistenţa prin telefon
Pentru a beneficia de asistenţă prin telefon, contribuabilii se pot adresa, la numărul 0253/219580, linie telefonică alocată special în acest scop.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here