Consiliul Judeţean Gorj alocă 39 milioane lei pentru continuarea reabilitării drumurilor

251

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al judeţului Gorj a fost aprobat, la începutul acestei luni, de către consilierii judeţeni. În cadrul capitolelor bugetare, sunt cuprinse investiţii de peste 39 milioane de lei în susţinerea continuării unor proiecte, care presupun reabilitarea a două drumuri judeţene.

Privind “proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare”, din bugetul propriu al judeţului, Consiliul Judeţean Gorj a alocat suma de 39.809,45 mii lei, în vederea susţinerii proiectelor „Reabilitare drum judeţean DJ 675, KM 0+000 – 25+000” şi “Reabilitare Drum judeţean DJ 672, KM 0+000 – 43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala”.
Proiectul care se referă la reabilitarea DJ 675 a fost depus, spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1., semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 şi Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de beneficiar. Bugetul total al proiectului, conform Actului adiţional nr. 3 din 10.12.2013 la Contractul de finanţare, este în sumă de 28.179,21 mii lei. Durata de implementare a proiectului este de 52 luni, proiectul aflându-se în faza de implementare. Deoarece, proiectul are termen de finalizare anul 2015, conform actului adiţional nr. 5 din 23.12.2014 la contractul de finanţare, a fost necesară cuprinderea, în bugetul propriu al judeţului Gorj pe anul 2015, a următoarelor sume: venituri totale – 2.187,96 mii lei (venituri proprii – 459,14 mii lei, subvenții de la bugetul de stat – 410,28 mii lei, finanțare externă nerambursabilă – 1.318,54 mii lei); precum şi cheltuieli totale de 1.993,92 mii lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 459,14 mii lei, contribuția de la bugetul de stat – 357,84 mii lei, contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 1.176,94 mii lei.
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, respectiv suma de 194,04 mii lei, reprezintă suma ce va fi rambursată în anul 2015, în contul cheltuielilor efectuate și depuse spre rambursare în cadrul cererii de rambursare nr. 15/2014 (cheltuieli de proiectare, asistență tehnică și audit financiar).

Modernizare şi pe DJ 672
Şi proiectul “Reabilitare Drum judeţean DJ 672, KM 0+000 – 43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala” a fost depus, spre finanțare, în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” și se implementează în baza Contractului de finanţare nr. 3771 din 16.07.2013, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 şi judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de beneficiar.
Implementarea acestui proiect va asigura o infrastructură de transport extinsă, modernă şi durabilă, precum şi condiţii favorabile privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru zona din partea de nord – vest a judeţului Gorj. Având în vedere că proiectul are, conform contractului de finanţare, termen de finalizare anul 2015, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al judeţului Gorj pe anul 2015, a următoarelor sume: venituri totale – 39.081,59 mii lei (venituri proprii – 1.993,29 mii lei, subvenții de la bugetul de stat – 11.344,80 mii lei, finanțare externă nerambursabilă – 25.743,50 mii lei), precum şi cheltuieli totale – 37.815,53 mii lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 1.993,29 mii lei, contribuția de la bugetul de stat – 10.373,73 mii lei, contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 25.448,51 mii lei. Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, respectiv suma de 1.266,06 mii lei, reprezintă suma ce va fi rambursată în anul 2015, în contul cheltuielilor efectuate în cursul anului 2014.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here