Concurs pentru şefia SAS Gorj

198

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj organizează concurs, prin recrutare din sursă internă, pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Concursul se va desfăşura în data 13 iunie, la sediul IPJ Gorj, şi va consta în susţinerea unui interviu pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se va face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. Notele la proba interviu nu pot fi contestate. Pentru a putea participa la acest concurs, candidaţii au trebuit să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii obligatorii: să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul juridic, sau absolvenţi de studii universitare ciclul 1( în sistem Bologna) în domeniul juridic sau studii de lungă durată cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip ciclul de Bologna în domeniul juridic/cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management, ori studii de master, ciclul II de studii universitare, în domeniul de studii juridice; să nu fie declaraţi incompatibili de a ocupa o funcţie de conducere; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „Bine” la evaluarea/aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi „APT” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere; să aibă conduită morală şi profesională ireproşabilă.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here