Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante la Stoina

471

Primăria comunei Stoina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de referent, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism, şi de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de inspector debutant este ca viitorii candidaţi să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice. Pentru postul de referent debutant nu au fost impuse condiţii specifice.
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs aferente celor două funcţii publice vacante din cadrul Primăriei Stoina este ziua de 16 martie, ora 16.00. Examenul scris va fi susţinut pe 28 martie, de la ora 09.00, urmând ca proba de interviu să fie susţinută de candidaţii care vor trece de proba scrisă, în data de 30 martie, de la ora 10.00. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here