Concurs pentru 18 posturi de registrator medical, la Spitalul Județean

477

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 18 posturi vacante contractuale de execuție din statul de funcții. Dosarele de concurs se depun până la data de 12 septembrie. Proba scrisă va avea loc pe 20 septembrie, iar interviul va fi pe 23 septembrie.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Dispoziției nr. 876/2014 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor emis de președintele Consiliului Județean Gorj, concurs sau examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postulurilor vacante contractuale de execuție din statul de funcţii: 18 posturi de registrator medical debutant la Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 12.09.2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul R.U.O.N.S.-camera 7, situat în clădirea centrală a Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu din strada Progresului, nr. 18, telefon 0253237803 int. 307.

Condiții de participare la concurs
Pentru cele 18 posturi scoase la concurs de către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu sunt necesare următoarele acte de studii: pentru posturile de registrator medical debutant la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală; diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; certificat de calificare profesională cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; / certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date;/ atestat profesional în una din specialităţile: informatică / matematică-informatică / matematică- informatică cu predare informatică intensiv;/ orice alt certificat sau atestat care dovedeşte calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date.

Concurs în septembrie
Concursul pentru ocuparea posturilor de registrator medical în cadrul SJU Târgu-Jiu constă în 3 etape succesive, după cum urmează: a) selecţia dosarelor de înscriere între 13.09.2016 – 14.09.2016; b) proba scrisă în data de 20.09.2016, ora 09.00 și constă în rezolvarea unui test grilă; c) interviul în data de 23.09.2016, ora 09.00;
Locul de desfășurare a concursurilor (proba scrisă și interviu) se va stabili în funcţie de numărul de candidaţi şi va fi afişat odată cu rezultatele selectării dosarelor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253237803 int. 307, sau la Serviciul R.U.O.N.S.-camera 7.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here