Concurs local de proiecte de tineret, la DJST Gorj

266

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează până pe 15 iulie, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Gorj, Concursul local de proiecte de tineret – ediţia 2016.

Tema concursului este “Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii”. Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite şi care funcţionează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi fundaţiile judeţene pentru tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările şi completările în vigoare. Perioada de depunere a proiectelor se încheie pe 16 iunie, la secretariatul DJST Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei nr. 132 – 134 sau prin poştă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST prin poştă, înregistrate după data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST după această dată. Etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj (de analiză administrativă) se va derula între 17 şi 21 iunie, afişarea rezultatelor etapei de selecţie se va face pe 22 iunie 2016; fiind urmată de: depunerea clarificărilor şi completărilor – 23 iunie – 29 iunie 2016; verificarea clarificărilor şi completărilor depuse – 30 iunie – 1 iulie 2016; afişarea rezultatelor etapei de selecţie, eliminatorie, fără punctaj (etapa administrativă) – 1 iulie 2016; etapa de selecţie pe bază de punctaj (evaluarea pe bază de punctaj) – 1 iulie – 5 iulie 2016; afişarea rezultatelor: 6 iulie 2016; depunerea contestaţiilor – 7 – 8 iulie 2016; analiza contestaţiilor: 11- 14 iulie 2016; afişarea rezultatelor finale – 15 iulie 2016; perioada de derulare a proiectelor de tineret/ studenţeşti: 27 iulie – 13 noiembrie 2016.

Buget de peste 25.000 de lei
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Gorj este de 25.080 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 de lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 de lei alocaţi pentru activităţi de formare pentru membrii organizaţiei şi voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizaţională, ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 de lei. Obiectivele concursului sunt: îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală/ stimularea interesului tinerilor şi studenţilor de a participa la activităţi de educaţie non-formală / Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite / Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate/ Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la vot / Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat / Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri şi studenţi.
Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunităţi reduse, respectiv persoanele cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, tineri care aparţin etniei rromă, tineri care aparţin minorităţilor, tineri inactivi, care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare, tineri imigranţi.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here