Concurs la Bucureşti pentru postul de director la DPPS Târgu-Jiu

369

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu-Jiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, ramura de ştiinţe-ştiinţe economice sau ramura de ştiinţe – ştiinţe sociale, domeniul de licenţă asistenţă socială sau sociologie; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
Dosarele de concurs se depun la Bucureşti, la sediul ANFP, urmând ca probele de concurs să se deruleze tot acolo, examenul scris fiind deja programat pentru data de 26 septembrie, de la ora 10.00, iar data şi ora interviurilor le vor fi comunicate ulterior candidaţilor. Dosarele de înscriere trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here