Comunicat de presă Primăria Municipiului Târgu Jiu

273
Comunicat de presă
Având în vedere intenția de achiziționare de către Municipiul Târgu-Jiu a terenului situat pe strada Geneva, nr.6, în suprafață de 2.000 de mp, dorim să aducem la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte: Pe de o parte, demersurile autorităților abilitate de includere în Patrimoniul Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, iar pe de altă parte începerea, de anul viitor, a lucrărilor la proiectul de modernizare și reabilitare a zonei protejate a Ansamblului Monumental, zona de intervenție  a proiectului în prima etapă fiind în vecinătate directă cu terenul respectiv, acesta putând fi integrat în concepția  generală de dezvoltare a zonei. De altfel, facem precizarea că proiectul respectiv face referire la existența în zonă a unor terenuri neintegrate în prezent care pot fi  valorificate prin realizarea unor investiții publice dedicate ce pot conduce la potențarea zonei protejate. La momentul actual, considerăm că realizarea unei parcări publice pe terenul respectiv ar rezolva o problemă de fluidizare a circulației, prin relocarea locurilor de parcare existente pe strada Geneva în amplasamentul respectiv și redarea circulației pe două benzi pe artera rutieră respectivă. Totodată, ținând cont de faptul că realizarea acestui proiect de modernizare a Căii Eroilor poate genera dezvoltarea socio-economică a municipiului Tg-Jiu, precum și o identitate a acestuia, considerăm că este necesară deținerea de către Municipiul Târgu-Jiu a unor spații publice în zona protejată a unor clădiri de referință, specific  caracterului funcțional al zonei care să contribuie la punerea în valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”. În acest sens, reamintim discuțiile referitoare la identificarea unei locații adecvate pentru un eventual muzeu ”Constantin Brâncuși” sau a altor obiective care să fie armonizate cu funcționalitatea zonei. Amplasamentul respectiv corespunde unor astfel de cerinte, putând fi realizate investiții dedicate unor astfel de activități și, în acelați timp, putând asigura locuri de parcare pentru instituțiile publice, de învățământ, administrative și de cultură din zona menționată. Având în vedere faptul că vecinătățile de la Est, Vest și Nord ale terenului aparțin domeniului public de interes local, amplasamentul respectiv se poate amenaja optimizând funcționarea în acea zonă, inclusiv asigurarea acceselor către zona de locuințe din cartierul Unirii, existând posibilitatea ca în cazul unei investiții private aceste facilități să nu poată fi asigurate.În acest context, este evident faptul că, prin absența de la ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu, convocată la data de 15 decembrie 2017, consilierii locali au încălcat prevederile Art.3, alin. 2 din Legea 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali care statuează că ”În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia”, respectiv Art.36, alin.6, lit.a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, actualizată, care relevă că ”în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind dezvoltarea urbană”.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here