CJ Gorj a finalizat 30% din lucrările de consolidare ale Casei Memoriale ,,Iosif Keber”

592

Demarate de Consiliul Județean Gorj în luna octombrie a anului trecut, lucrările de consolidare și cele de arhitectură ale Casei Memoriale ,,Iosif Keber” sunt realizate în procent de 30%. Urmează ca, în perioada următoare, să fie executate lucrări interioare la partea de arhitectură.

Conservarea, restaurarea și promovarea din punct de vedere cultural și turistic a Casei Memoriale ,,Iosif Keber” din Târgu-Jiu, obiect de patrimoniu inclus în Lista monumentelor istorice-Cod LMI GJ-IV-m-B-09479, reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Gorj. În acest sens, în luna octombrie 2019, au fost demarate lucrările pentru acest obiectiv de investiție, efectuându-se intervenții pentru consolidarea structurii imobilului, înlocuirea instalațiilor electrice (curenți tari și curenți slabi), precum și lucrări de arhitectură (înlocuire învelitoare, refacere planșeu peste demisol, refacere acces principal, desfaceri tencuieli interioare și exterioare, refacere tencuieli interioare și exterioare, rostuire zidărie).
Până în prezent, implementarea proiectului este realizată în procent de 30%. În perioada următoare, se continuă executarea lucrărilor de arhitectură la partea interioară a construcției. După finalizarea acestora, va fi demarată o nouă serie a etapelor prevăzute în documentația tehnică a obiectivului de investiție, cum ar fi: înlocuirea instalațiilor sanitare și termice, lucrări de refacere împrejmuire incintă, lucrări de amenajare a curții exterioare, iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric etc.

Valoare de peste 2,5 milioane de lei
Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” a fost depus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa Prioritară 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Programul Operațional Regional 2014-2020, având ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.
Valoarea totală a proiectului este de 2.573.918,39 lei (inclusiv TVA), din care: 1.738.303,29 lei (inclusiv TVA) – valoare eligibilă (finanțare nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT); 35.475,52 lei (inclusiv TVA) – contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%); 800.139,58 lei (inclusiv TVA) – contribuția U.A.T – Județul Gorj la cheltuieli neeligibile.Termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare este prevăzut pentru luna aprilie 2021.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here