Cinci dosare pentru instalarea tinerilor fermieri

146

masura 112Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) derulează, în perioada 1 – 29 iulie 2011, sesiunea pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Fondurile nerambursabile alocate la nivel naţional pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 sunt de 50 de milioane de euro. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 Euro/ 1 UDE , dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/ exploataţie. Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă, într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă va fi de 40% din totalul sprijinului.

29 iulie, termen limită

„Depunerea proiectelor aferente Măsurii 112 se face la birourile noastre, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:30. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este vineri, 29 iulie 2011, ora 12:00, conform Anunţului cererii de proiecte pentru Măsura 112, disponibil pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit www.apdrp.ro. Cei mai mulţi solicitanţi vor veni în ultimele zile de depunere a dosarelor deoarece le ia mai mult timp cu întocmirea proiectelor spre a obţine finanţare”, a declarat Cosmin Mazilu, directorul OJPDRP Gorj. El a precizat că, până la ora actuală, la sediul OJPDRP Gorj nu au fost primite decât un număr de cinci dosare pe Măsura 112. Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare. Acesta se poate descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi în conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.

40 de ani, limită de vârstă

Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. „Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, este situată pe teritoriul ţării, este înregistrată în Registrul unic de identificare şi Registrul agricol”, a precizat directorul OJPDRP Gorj.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here