Cât de respectate sunt drepturile și îndatoririle elevilor din România

532

40% dintre elevi nu și-au exprimat opțiunea cu privire la alegerea disciplinelor opționale, iar 45,5% afirmă că au participat la ora de curs, dar le-a fost totuși consemnată absență din varii motive, inclusiv ca metodă coercitivă, se arată în Raportul privind implementarea Statutului elevului la nivel național, realizat de Consiliul Național al Elevilor.

Raportul este bazat pe un sondaj de opinie online la care au răspuns 27.408 de elevi și profesori din toată țara, majoritatea provenind sau predând în mediul urban. Una dintre primele întrebări la care li s-a cerut să răspundă acestora a fost dacă au auzit sau nu de Statutul Elevului. Procentul elevilor care nu au auzit de acest act normativ este de 38,1%, în timp ce 61,9% dintre respondenți îi cunosc prevederile. Întrebați dacă au auzit de Statutul elevului, 97,2% dintre profesori au răspuns afirmativ, iar 2,8% au transmis că nu cunosc acest document. O altă constatare făcută este aceea că doar 60% dintre elevii consultați prin intermediul chestionarului privind implementarea Statutului Elevului la nivel național și-au exprimat, în ultimul an, opțiunea lor privind materiile opționale (curriculumul la decizia școlii) pe care să le studieze la clasă. Doar 16,6% dintre elevii respondenți și-au exercitat sau au fost martori atunci când un coleg de-al lor și-a exercitat, pe parcursul ultimului an, dreptul de a contesta rezultatul evaluărilor scrise.

34,7% dintre elevi nu și-au exercitat dreptul la feedback semestrial
În primul an în care metodologia de feedback semestrial aprobată de Ministerul Educației a fost implementată în teritoriu, procentul elevilor care nu și-au exercitat acest drept este de 34,7%. Doar 11,6% dintre elevi au spus că au oferit feedback în ambele semestre, la toate materiile. Amintim faptul că, în luna iunie 2021, Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3864/2021, care aprobă metodologia de acordare a feedbackului semestrial de la elevi pentru profesori și care, astfel, pune în aplicare prevederile art. 7, lit. aa) din Statutul elevului.

Trecuți absenți, deși participaseră la ore
Din totalul respondenților, 45,5% dintre răspunsuri confirmă că există cazuri în care elevii au fost considerați absenți atunci când aceștia participaseră la ora de curs.
„Putem observa că dreptul prevăzut în Statutul elevului este încălcat în marea majoritate a situațiilor, iar procentul celor care au sesizat astfel de practici perimate este unul alarmant, având în vedere că absența nu este o modalitate de sancțiune, ci doar un mijloc de a ține evidența frecvenței elevilor la cursuri”, se arată în Raport. De asemenea, întrebați fiind dacă sunt informați cu privire la notele care li se acordă înainte de consemnarea lor în catalog, majoritatea elevilor (55,6%) spun faptul că de cele mai multe ori profesorii îi informează cu privire la consemnarea unei note în catalog, însă 38,2% declară că doar uneori profesorii o fac, iar 6,2% spun că acest drept stipulat în Statutul elevului nu este respectat niciodată. 19,9% dintre elevii respondenți au observat cazuri de discriminare rasială, etnică sau pe baza statutului social fiind accentuat procesul de bullying, deși școala ar trebui să reprezinte un mediu propice dezvoltării psihoemoționale a elevilor. 26,4% dintre elevi afirmă faptul că perioada de maximum 15 zile lucrătoare în care trebuiau să primească rezultatele evaluărilor scrise a fost depășită, iar aproximativ 45% au sesizat situații în care evaluarea de la clasă nu a fost obiectivă și corectă. De asemenea, aproape o treime dintre elevi (31,8%) au declarat că nu cunosc dacă există un consilier școlar în unitatea de învățământ, deși ar trebui ca acesta să organizeze o ședință de consiliere individuală cu toți elevii școlii cel puțin o dată pe an.

Recomandările CNE
Analizând atât perspectiva elevilor, cât și pe cea a cadrelor didactice, cu privire la modul în care Statutul Elevului a fost implementat în unitățile de învățământ din România în anul școlar 2020-2021, Consiliul Național al Elevilor a elaborat un set de recomandări. Enumerăm câteva dintre acestea: extinderea programului de ore remediale pentru orice elev care solicită acest lucru; descentralizarea deciziei de suspendare a cursurilor; reluarea procesului de elaborare al noilor planuri-cadru pentru liceu; diminuarea disciplinelor și numărului de ore din trunchiul comun, în mod succesiv, astfel încât un elev ajuns în clasa a XII-a să studieze o pondere mai mare de ore alese de el decât ore de cultură generală; corelarea planurilor-cadru cu profilul absolventului; suplimentarea numărului de consilieri școlari; realizarea orelor de orientare școlară și profesională în ultimii doi ani din fiecare ciclu de învățământ (clasele a VII-a/a VIII-a, respectiv a XI-a/a XII-a); introducerea rezultatelor feedbackului venit din partea elevilor ca pondere în calificativul anual al cadrelor didactice; sancționarea elevilor ce adoptă comportamente discriminatorii și/sau agresive; aplicarea unor sancțiuni pentru profesorii care girează comportamente discriminatorii la nivelul școlii; formarea personalului didactic în domeniul psihopedagogiei speciale; suplimentarea numărului de profesori de sprijin/itineranți, care să ofere consiliere specializată pentru elevi, părinți și profesori; publicarea pe site-urile unităților de învățământ preuniversitar a tuturor hotărârilor consiliului de administrație și a altor documente de interes public; modificarea Codului-cadru de etică a personalului didactic, în așa fel încât să prevadă în mod clar ce sancțiuni pot fi aplicate profesorilor cu atitudini necorespunzătoare în sala de clasă.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here