Casa Corpului Didactic Gorj, în Campania Globală pentru Educaţie 2014

391

Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume.
Pe durata Săptămânii Globale de Acţiune (5 – 11 mai 2014), în mii de şcoli, din aproape 100 de ţări ale lumii, se desfăşoară activităţi prin care elevii, profesorii şi invitaţii lor încearcă să atragă atenţia opiniei publice şi factorilor de decizie asupra faptului că dreptul la educaţie aparţine fiecărui copil şi dizabilitatea nu trebuie să reprezinte o barieră.
În acest an, sub sloganul ”Egalitate de drepturi! Egalitate de şanse!”, Campania Globală pentru Educaţie are ca temă de interes accesul la o educaţie de calitate pentru copiii cu dizabilităţi.
Existența barierelor cu care se confruntă copiii cu dizabilități afectează grav șansele de realizare a accesului universal la educație – promisiune asumată de comunitatea internațională atât prin Obiectivele Educației pentru Toți, cât și prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Abordarea provocărilor și a discriminării grave cu care se confruntă copiii cu dizabilități reprezintă o problemă urgentă.
Calitatea vieții unei persoane cu dizabilități poate depinde de mediul în care trăiește acea persoană, de personalitatea sa, dar și de atitudinea celorlalți.
Viețile a numeroși copii cu dizabilități beneficiază enorm în urma sprijinului acordat de familie, școală și comunitate.
Trebuie să ne asigurăm că, prin accesul la educație adecvată, copiii cu dizabilități nu se vor mai confrunta cu marginalizare pe viață, sărăcie și nedreptate. Sistemele de educație incluzivă, bazate pe o abordare din perspectiva drepturilor copilului, nu mai trebuie să fie iniţiative răzleţe, ci o practică generală, deoarece constituie un aspect central în realizarea unei educații de calitate pentru toți elevii și în dezvoltarea unei societăți mai incluzive.
Această Săptămâna Globală de Acțiune reprezintă perioada cea mai importantă din Campania Globală pentru Educație, în care susținători din întreaga lume desfășoară activități prin care promovează mesajele Campaniei.
Din acest motiv, Casa Corpului Didactic Gorj se alătură instituţiilor de învăţământ să susțină lecția dedicată dizabilităţii și modului în care copiii cu dizabilități pot și trebuie să fie incluși în învățământ.
Aceste aspecte se regăsesc în cursul de formare “Teorie şi intervenţie educaţională la copiii cu autism” derulat de către formatori ai Casei Corpului Didactic Gorj, la sala de formare a instituţiei, în data de 10 Mai 2014.
Cursul răspunde nevoilor de profesionalizare şi formare a cadrelor didactice, pentru însuşirea şi dezvoltarea de către participanţi a tehnicilor şi metodelor practice de lucru cu copilul autist.
În acest sens, vizează competenţe precum:
•Însuşirea unor cunoştinţe cu privire la conceptul şi caracteristicile principale ale autismului;
•Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de identificare a copiilor cu autism;
•Formarea unor abilităţi de abordare eficientă a copiilor cu autism;
•Însuşirea unor strategii specifice de lucru adecvate pentru elevii cu autism;
•Integrarea metodelor de lucru în cazul copiilor cu autism.
Nu este exclusă participarea părinţilor sau a oricărei persoane, din orice domeniu socio-profesional, interesate de acest subiect.
Prof. Ileana Mitelea,
Director Casa Corpului Didactic Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here