Bugetul pe 2015 al judeţului Gorj, aprobat

289

În cadrul şedinţei de ieri, membrii Consiliului Judeţean Gorj au aprobat bugetul propriu general al judeţului pe 2015. Hotărârea a trecut de avizul consilierilor judeţeni, deşi au fost două abţineri şi 11 voturi împotrivă exprimate de membrii opoziţiei.

Bugetul propriu general consolidat al judeţului Gorj pe anul 2015, la partea de venituri este în sumă de 297.410,74 mii lei, iar la partea de cheltuieli este în sumă de 304.706,46 mii lei, transferurile între bugete fiind în sumă de 7.679,90 mii lei.
Pentru anul curent, Consiliul Judeţean Gorj are prevăzute cheltuieli provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu: susţinerea sistemului de protecţie a copilului, a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din judeţ, dar şi cheltuieli cu învăţământul special şi cu centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
La finele anului 2014, conform situaţiilor financiar-contabile şi extrasului de cont emis la data de 31 decembrie 2014 de Trezoreria municipiului Târgu-Jiu, judeţul Gorj a înregistrat un excedent în sumă totală 18.767,19 mii lei, în scopul asigurării continuităţii plăţilor ce se vor efectua pe parcursul execuţiei bugetare a anului 2015. Astfel, suma de 721,47 mii lei va fi utilizată pentru implementarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”; 3.074,25 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investiţii “Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, judeţul Gorj”; 3.500 mii lei pentru consolidarea unor terasamente pe drumurile judeţene din comunele Bustuchin şi Ciuperceni; suma de 11.441,38 mii lei se va utiliza în anul 2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare; suma de 30,09 mii lei va fi cheltuită pentru consolidarea terasamentelor a două porţiuni din DJ 661 comuna Crasna.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here