Birocraţie la plata impozitului pentru târgujienii proprietari de clădiri nerezidenţiale

234

Persoanele fizice şi juridice din municipiul Târgu-Jiu, care au în proprietate clădiri nerezidenţiale, au obligaţia să depună declaraţii, însoţite de o multitudine de alte documente, până la 31 martie 2016, conform noului Cod Fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe anul curent. Acestea se vor depune la sediul Direcţiei Publice de Venituri.

În cazul persoanelor fizice, declaraţiile vor fi însoţite de: raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR – cu parafa EPI, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă; procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani; actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, anteriori anului 2016, din care reiese valoarea clădirii – dacă valoarea nu este evidenţiată, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din act. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% stabilită prin HCL nr. 462/2015.
În cazul în care nu se poate stabili valoarea impozabilă a clădirilor nerezidenţiale, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei privind declararea acestora la organul fiscal sau nedepunerea documentaţiei din care să se poată determina valoarea impozabilă, impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se va stabili prin aplicarea cotei de impozitare de 2% asupra valorii impozabile.

Mai multe acte pentru firme
Persoanele juridice vor depune declaraţia fiscală până la 31 martie 2016, însoţită de: raportul de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR în conformitate cu Standardul GEV 500 pentru clădirile aflate în proprietate şi nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, anume 2016; autorizaţie de construire şi proces-verbal de recepţie finală a lucrărilor de construcţie, pentru clădirile noi, construite în cursul anului fiscal anterior anului de referinţă; contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească etc. din care să rezulte valoarea clădirii, pentru clădirile ce au făcut obiectul transferului dreptului de proprietate, în cursul fiscal anterior anului de referinţă; contractul de leasing încheiat în ultimii trei ani anteriori anului de referinţă; raportul de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR, în conformitate cu Standardul GEV 500 pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing mai vechi de trei ani anteriori anului de referinţă; contractul de concesiune, administrare, închiriere sau folosinţă, în cazul clădirilor proprietatea publică/privată a statului/unităţii administrativ- teritoriale, pentru care se datorează taxa de clădire şi înscrisul din care să rezulte valoarea clădirii înregistrată în contabilitatea proprietarului. În aceste cazuri, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5%, asupra valorii impozabile a clădirii, conform HCL nr. 462/2015. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7,5% asupra valorii impozabile a clădirii, conform HCL nr. 462/2015.

Cota de 73,3% din majorările de întârziere, anulată
Potrivit Laviniei Petriţa, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, persoanele fizice care au în proprietate clădiri de locuit (rezidenţiale), în care există spaţii în care se desfăşoară diverse activităţi sunt obligate ca până la data de 31 martie 2016 să depună declaraţii fiscale însoţite de rapoarte de evaluare, clădirile fiind încadrate în categoria clădirilor cu destinaţie mixtă. Totodată, reprezentanţii administraţiei locale, avertizează asupra faptul că, prin HCL nr. 11/2016, s-a aprobat anularea unei cote de 73,3 % din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice şi juridice, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgu-Jiu, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale – termenul limită de aplicare a prevederilor acestei hotărâri este de 31 martie 2016.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here