Aviz contribuabililor gorjeni!

210

În luna februarie 2017, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 10 februarie  2017, inclusiv:

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF nr. 3.698/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF nr. 3.698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele fizice  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare:  OPANAF nr. 3.698/2015,  cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

(I.M.)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here