Aproape 100 de profesori își dau definitivatul la Gorj

1410

Nu mai puțin de 93 de profesori din Gorj s-au înscris la examenul de Definitivat din acest an. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Proba scrisă pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ va avea loc în data de 20 iulie, într-un singur centru de examen – Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
„Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7.30-8.00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate”, a comunicat Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
Candidații au trecut cu notă maximă de inspecțiile la clasă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8.
Examenul de Definitivat poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.
Candidații care promovează Definitivatul dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.
Persoanele care nu promovează examenul pot fi angajate în învățământ numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
Dascălii pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult 3 ori.
Primele rezultate, înainte de contestații, se vor afișa pe 27 iulie.
Definitivarea în învățământ se acordă începând cu data de 1 septembrie a anului școlar următor aceluia în care s-a desfășurat examenul.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here