Anul Brâncuşi la UCB Târgu-Jiu

267

Purtătoare a numelui marelui titan de la Hobița, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, declară anul 2016 Anul Brâncuşi, celebrându-l prin adoptarea unor inițiative concrete şi de anvergură. Conducerea UCB consideră că marcarea Anului Brâncuşi reprezintă o problemă de primă importanță, care se poate rezolva dacă provocarea Brâncuși se conștientizează, se asumă şi se realizează prin acţiuni semnificative de către principalii actori instituționali, astfel încât, până la finalul anului 2016 să fie elaborate viziunea și strategia pe termen lung pentru îmbogățirea și fructificarea capitalului brâncușian.

Pentru sărbătorirea Anului Brâncuşi, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj, Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu şi Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi”, va participa la organizarea unor evenimente culturale care se vor desfăşura până la sfârşitului anului.
Acţiunile ce se vor desfășura pe parcursul Anului Brâncuși sunt: Declararea municipiului Târgu-Jiu CAPITALĂ CULTURALĂ a judeţului Gorj de către Consiliul Judeţean Gorj – în luna februarie a anului 2016 se va declara capitală culturală a judeţului Gorj comuna Peştişani, comuna natală a sculptorului Constantin Brâncuşi; Demers către Ministerul Culturii în scopul declarării Municipiului Târgu-Jiu CAPITALĂ CULTURALĂ a României în anul 2016, Anul Brâncuşi; Demers pentru încheierea unui acord între Muzeul judeţean “Alexandru Ştefulescu” din Gorj şi Muzeul de Artă din Craiova pentru transferarea pe timp de o lună a celor șase opere ale lui Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu. De asemenea, se are în vedere implementarea unui sistem de comunicare publică pentru buna guvernare și turism cultural, realizat cu tehnologii suport ale Societății Bazate pe Cunoaștere (web 2.0). Proiectul se va materializa prin realizarea practică a Avancronicii Brâncuși 2016 – publicație electronică de știri de actualitate în română, engleză şi franceză, accesibilă prin conectare prin intermediul telefoanelor inteligente în punctele cu flux mare de populație și în punctele esențiale pentru buna informare a publicului larg; Tipărirea de către Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (UCB) a albumului Expoziției naționale de arte vizuale “Desenul post Brâncuși” a membrilor Filialei Târgu-Jiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România; Înființarea în cadrul bibliotecii centrale a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a Secţiei de arte Brâncuși şi a Cinematecii Brâncuşi; Organizarea concursului pentru elevi și studenți: Să cunoaştem pe Brâncuşi, împreună cu liceele şi colegiile din judeţul Gorj; Realizarea expoziției de pictură a membrilor Filialei Târgu-Jiu a UAP din România: “Pictura, grafica şi sculptura gorjeană contemporană”; Includerea în repertoriul Teatrului Elvira Godeanu din Târgu-Jiu a unor piese despre Brâncuşi şi opera lui (de exemplu: Brâncuşi contra S.U.A. – autor Tatiana Niculescu Bran, Pasărea de aur – autor gorjeanul Grigore Butulescu); Inserarea pe panourile de afişaj electronic din municipiul Târgu-Jiu a unor informaţii reprezentative despre viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi; Recomandarea de către Consiliul Judeţean Gorj pentru toate primăriile şi consiliile locale din judeţul Gorj de a aloca fonduri prin bugetele de venituri și cheltuieli locale pentru evenimentele legate de Constantin Brâncuşi, organizate în anul 2016; Iniţierea licitaţiei pentru realizarea unui monument Brâncuşi, prin susţinerea financiară de către Patronatul IMM-urilor din Gorj: Brâncuşi, modelul artistului-antreprenor de succes.

Expoziții, simpozioane, concursuri
Seria evenimentelor inițiate de UCB pentru Anul Brâncuși continuă cu: Expoziția de arte plastice a elevilor și profesorilor de la Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu” Brâncuși în conștiința artistică a contemporanilor; Concurs de proiecte: Brâncuşi vizionar şi arhetipal; Depunere proiecte europene culturale inspirate de Brâncuşi vizionar şi arhetipal; Conferinţa cu participare internaţională “Brâncuşi – 140 de ani” organizată la Târgu-Jiu în luna iunie 2016; Editarea pliantului Brâncuşi la el acasă şi a hărţii Pe urmele lui Brâncuşi: Traseul Hobiţa-Paris; Prezentarea proiectelor: Axa subterană Tripticul brâncuşian şi Ruta culturală europeană Per pedes apostolorum de la Hobiţa la Paris; Prezentarea proiectului spin-off Brâncuşi la Târgu-Jiu; Simpozion ştiinţific organizat la Târgu-Jiu cu tema: Transcenderea creației brâncușiene de la realitatea fizică la existența metafizică; Demersuri pentru expertizarea/autentificarea celor două lucrări atribuite lui Constantin Brâncuși: Ecorșeul realizat în colaborare cu dr. Gerota și bustul General Doctor Carol Davila, ambele copii aflate în proprietatea UCB.
Vor fi organizate și Serile “Constantin Brâncuşi”, care cuprind: la UCB – Biblioteca “Tudor Arghezi” a UCB. Perioada: martie, aprilie, mai 2016; la Hobiţa – Moment “Constantin Brâncuşi”. Seară de poezie, muzică, evocări. Perioada: mai, iunie 2016; la Târgu-Jiu – Muzică, poezie, evocări. Perioada: Iulie – Masa Tăcerii şi Poarta Sărutului; August – Coloana Infinitului.
În programul Anului Brâncuși se mai regăsesc: Mesagerii lui Brâncuşi. Reconstituirea traseului cultural al lui Constantin Brâncuşi în Oltenia; Promenade – Studenţii de la Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: Masa Tăcerii – Aleea Scaunelor – Poarta Sărutului – Coloana Infinitului. Mai, iunie, iulie 2016; Vernisajul Taberei Internaționale de Pictură “Atelierele Brâncuși”/Vernisajul Taberei Internaționale în Sticlă “Atelierele Brâncuși”; Organizarea unei prime ediții pilot a unei școli de vară specializată tematic în dezvoltarea creativității, corelată cu interesul de specializare inteligentă, de nișă, în sectorul industriilor creative al regiunii Olteniei Subcarpatice; “Răsărit de lună la Hobiţa”. Amintiri, rememorări, muzică, poezie. Septembrie 2016; Conferinţe “Constantin Brâncuşi” în lunile: septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2016; Înfiinţarea catedrei „Constantin Brâncuşi” în cadrul Institutului de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu; Înfiinţarea arhivei de fotografie Constantin Brâncuşi de către Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP); Retipărirea unor lucrări Înfiinţarea Atelierului Brâncuşi. Iniţierea procesului de restaurare a unor opere de artă; premiul Constantin Brâncuși acordat anual unor personalități din lumea culturală, preocupate de cunoaşterea şi promovarea operei brâncușiene.

Programul zilei de 19 februarie 2016
Pentru ziua de 19 februarie a fost stabilit un program complex, care cuprinde: Pelerinaj la Hobița natală; “Colocviile Brâncuși”, în organizarea Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi” și Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (invitați: ministrul Culturii, președinte I.C.R., ambasadorul României la UNESCO, personalități din cultură etc.); Ședință solemnă “Anul Brâncuși” (Consiliului Judeţean Gorj şi Consiliul Municipal Târgu-Jiu); Vernisaj Expoziție de sculptură a artistului plastic Maxim Dumitraș – Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ştefulescu”; Gala “Brâncuși”. Invitați speciali: Filarmonica Oltenia Craiova, Oana Pellea; Spectacolul “Brâncuși şi bucuria muzicii”- Invitați speciali: Gheorghe Zamfir, Dumitru Fărcaș.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here