Angajatorii care își trimit salariații în șomaj tehnic, așteptați cu dosarele în format electronic, la AJOFM Gorj

4965

Începând cu data de 1 aprilie, firmele din județul Gorj, care au suspendat contractele individuale de muncă cu proprii angajați, sunt așteptați să își depună dosarele, prin mijloace online, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, în vederea accesării ajutorului guvernamental prevăzut de OUG nr. 30/2020.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj face cunoscut faptul că, în temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație egală cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020).
De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții: a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020; Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin Ordinul 791/ 24 martie 2020 al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri; b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii prevăzuți la lit. b) pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Trei pași de urmat
Pașii pe care trebuie să îi urmeze angajatorii pentru a putea solicita indemnizația pentru suspendarea temporară: Pasul 1 – suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (emitere decizii și operarea acestora în REVISAL); Pasul 2 – obținerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri conform Ordinului 791/ 24.03.2020; Pasul 3 – solicitarea indemnizației pentru șomaj tehnic prin depunerea la AJOFM GORJ a următoarelor documente:
– Angajatorii menționați la art. XI, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 30/2020; Certificatul de Situație de urgență tip 1 albastru; Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020); Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa 3 – OUG 30/2020);
– Angajatorii menționați la art. XI, alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 30/2020: Declarație pe propria răspundere a administratorului din care să reiasă faptul că, angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 și nu are capacitatea financiară pentru a plăti toți salariații; Cerere (anexa 2 – OUG 30/2020); Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa 3 – OUG 30/2020); Certificatul de Situație de urgență tip 2 galben. Documentele menționate mai sus se vor depune în format electronic la adresa de e-mail gorj@anofm.gov.ro. Documentele se depun începând cu data de 1 aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 martie 2020 și începând cu 1 mai 2020 pentru luna aprilie 2020.
,,Angajatorii din judeţul Gorj vor depune înştiinţările / dovada privind încadrarea în muncă, adrese privind restructurări/concedieri colective, cereri, petiţii, adrese monitorizare lunară, cereri pentru subvenţionarea locului de muncă, online, pe email la adresa ajofm@gj.anofm.ro. sau prin fax la numărul 0253 211568. De asemenea, societățile beneficiare de subvenţii vor depune documentele necesare plăţii acestor subvenţii (tabel, stat de plată şi pontaj) aferente lunilor februarie, martie și până la încetarea stării de urgență, online, la aceeași adresă de e-mail specificată mai sus. În situația în care AJOFM Gorj are posibilitatea de subvenționare a locurilor de muncă în conformitate cu prevederile Legii 76/ 2002, potențialii beneficiari vor fi contactați telefonic de către funcționarii agenției, pentru a li se comunica modalitatea de încheiere a convențiilor”, se arată într-un comunicat emis de către conducerea AJOFM Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here