Angajări pe posturi de îngrijitor şi muncitor la două şcoli din Târgu-Jiu

1324

Se caută personal auxiliar la două unităţi de învăţământ din Târgu-Jiu! Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor, în timp ce un post de muncitor calificat este vacant la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu”.

Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu” cu sediul în Târgu-Jiu, str. 23 August nr. 47, organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă perioadă nedeterminată de muncitor calificat (1 normă) – Compartiment Administrativ. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvenți cu studii medii, generale, curs calificare profesională/școală profesională, cu cel puțin una din calificările: tâmplar, lăcătuș, mecanic, zugrav, electrician, fochist; vechime – minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 octombrie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 29 octombrie 2019, ora 10.00 – proba practică; 1 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu. Şi Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae“ din municipiul Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 octombrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 30 octombrie 2019, ora 09.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here