Ajutoare de deces de aproape 22.000 de lei pentru şomerii indemnizaţi

383

Potrivit legislaţiei în vigoare, nu numai familiile pensionarilor din sistemul public care au decedat, dar şi familiile şomerilor care au trecut în lumea celor drepţi, pot beneficia de ajutor de înmormântare. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj a plătit anul trecut ajutoare de deces de peste 18.000 de lei, iar în acest an deja a fost acordată plata a două ajutoare de deces.

Conform Legii nr. 6/ 2013, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, şomerii pot beneficia de ajutor de deces. În acest an, cuantumul ajutorului de deces este de 2.415 de lei, în cazul decesului şomerului, iar când moare un membru al familiei acestuia ajutorul este de 1.208 de lei.
Se consideră membru de familie soţul, copiii proprii sau adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creşterea şi educarea familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora fără a depăşi vârsta de 26 de ani, dar şi părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. În cazul decesului şomerului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Asiguratul, în speţă persoana care primeşte indemnizaţia de şomaj, beneficiază de ajutor de deces în cazul morţii unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care are un drept propriu de asigurări sociale.

Zece ajutoare plătite în 2014
Potrivit Dianei Văduva, purtător de cuvânt în cadrul AJOFM Gorj, instituţia a acordat anul trecut zece ajutoare de deces, iar alte două au fost acordate de la începutul anului curent şi până în prezent. “În anul 2014, AJOFM Gorj a plătit ajutoare de deces pentru zece persoane, în sumă totală de 18.309 de lei. De asemenea, în 2015, AJOFM Gorj a plătit ajutoare de deces pentru două persoane, valoarea totală fiind de 3.623 de lei”, a spus reprezentanta instituţiei judeţene.

Acte necesare pentru ajutoarele plătite de AJOFM
Ajutorul de moarte se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces şi a actului de identitate al solicitantului, în original şi copie. Mai sunt necesare, în funcţie de situaţie: acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original şi copie, acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de acest eveniment; certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
În cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia, AJOFM achită ajutorul în termen de 24 de ore de la solicitare.

Casa de Pensii a acordat 900 de ajutoare
De ajutoare de deces pot beneficia şi familiile gorjenilor care au avut statut de pensionari la momentul tragicului eveniment. Conform Danielei Negoiţă, director adjunct al Casei Judeţene de Pensii Gorj, instituţia a achitat de la începutul acestui an şi până în prezent circa 900 de ajutoare de deces, valoarea plătită pentru acestea apropiindu-se de suma de două milioane de lei. Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, care a intrat în vigoare de la 2 ianuarie 2015, prevede faptul că anul acesta ajutorul de deces este 2.415 de lei, față de 2014, când era de 2.298 de lei. În schimb, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul este din ianuarie 2015 de 1.208 de lei, față de 1.149 de lei, cât era anul trecut.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here