AJPIS a achitat luna trecută prestații sociale de peste 21,3 milioane de lei

463

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a încheiat procedura de achitare a tuturor prestațiilor aferente lunii iulie, valoarea totală a acestora depăşind suma de 21,3 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 73.688 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna august, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 21.383.165 de lei pentru un număr de 73.688 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 8.775.712 lei pentru 50.917 beneficiari, 4.241.390 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.330 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.393 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 876.052 de lei, iar suma de 86.787 de lei a mers către cei 124 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.De asemenea, în cursul lunii trecute s-au făcut şi următoarele plăţi: 12.827 de beneficiari au primit 5.902.747 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.063 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 659.002 lei. Totodată, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 280.500 de lei pentru 430 de beneficiari, s-au plătit 2.511 alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 390.881 de lei, cinci indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 8.500 de lei, 55 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 27.218 lei; 33 de indemnizații de sprijin acordate în conformitate cu prevederile art. XV din OUG 32/2020 – 134.376 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here