Agricultura pe înțelesul tuturor – Arbuștii fructiferi – 6 – Coacăzul negru – 3

575

5 – Înființarea plantației
Coacăzul negru poate fi cultivat atât în sistem clasic, cât și în sistem intensiv sau superintensiv. Consider că pentru fermierii gorjeni prezintă interes cultura coacăzului negru în sistem clasic și de aceea vom detalia această tehnologie, iar pe cea pentru culturile intensive și superintensive o vom aminti tangențial. În sistem clasic coacăzul negru se plantează la distanțe de 2,5 – 3,0 m între rânduri și 0,75 – 1,00 m între plante pe rând reclamând un număr de 2.666 – 5.700 plante / ha și se conduce sub formă de tufă. Acest sistem de conducere este mai apropiat de natura plantei, deci produce o foarte mică stresare plantelor. În sistem intensiv se conduce sub formă de gard fructifer în schema de plantare de 1,5 – 2,0 m între rânduri și 0,75 – 1,00 m între plante pe rând ceea ce presupune un număr de 5.000 – 8.888 plante / ha. În plantațiile comerciale pentru ușurarea la maximum a efortului de recoltare se poate adopta sistemul superintensiv de cultură care presupune o distanță de 1,80 m între rânduri și 0,15 cm între plante pe rând ceeea ce reclamă o densitate de 36.000 plante / ha care se conduc sub formă de cordon vertical ceea ce generează un gard fructifer extrem de dens. O astfel de plantație are o durată de exploatere de numai 3 – 4 ani față de 10 – 12 ani cât este durata de exploatare economică a plantațiilor clasice sau intensive. Totodată plantațiile intensive și superintensive de coacăz negru reclamă și susținere pe spalier a plantelor. Ca amplasare coacăzul negru dă cele mai bune rezultate pe solurile argilo-lutoase, drenate și suficient de fertile, precum și pe terenurile cu expoziție sudică, sud-estică sau sud-vestică. Cu cât crește altitudinea terenului de cultură cu atât expoziția sudică devine mai necesară. Poate fi cultivat și la câmpie, în terenuri cu umbrire temporară cum ar fi în intervalele sau chiar pe rândurile plantațiilor de pomi fructiferi cultivați în rânduri rare. Lucrările agrotehnice de pregătire a terenului pentru plantarea coacăzului sunt cele specifice tuturor plantațiilor de pomi sau arbuști fructiferi ori viță de vie, așa că nu vom insista asupra lor căci au fost descrise amămunțit în multe articole semnate de noi mai înainte. Cea mai bună plantare este cea de toamnă în gropi de 50 / 50 / 50 cm. Pentru a asigura succesul prinderii și mai departe în timp al plantației nu trebuie omisă împrejmuirea pentru protecția plantației, mocirlirea rădăcinilor la plantare sau udarea abundentă cu 8 – 10 l apă la fiecare groapă. De asemenea, puieții trebuie plantați cu 5 – 6 cm mai adânc decât au fost în pepinieră iar după infiltrarea apei de plantare se face un mușuroi peste pământul ud până în apropierea mugurelui terminal al tinerei plante. Pentru plantațiile superintensive plantarea se poate face și pe brazde adânci de 30 – 35 cm deschise cu plugul sau cu rarița. În primăvară se procedează la menținerea curat de buruieni a terenului prin distrugerea acestora sau și mai bine prin cultivarea pe intervale de culturi pentru îngrășămint verde ca secara, orzul, mazărea sau lupinul. Pe rând buruienile pot fi combătute prin prașile sau mulcit. În zonele cu precipitații puține se recomandă ogorul negru căci o dată cu distrugerea buruienilor se întrerupe și capilaritatea ceea ce conduce la reducerea pierderii apei din sol prin evaporație (o prașilă bună face cât o plaie bună), iar în zonele cu precipitații abundente este preferabilă cultivarea plantelor pentru îngrășăminte verzi și mulcitul. Ogorul negru se realizează toamna după căderea frunzelor la adâncime de 12 – 15 cm, iar în vegetație se intervine cu cultivatorul sau cu … sapa. Mulcirea se recomandă în plantațiile mai în vârstă de 2 ani spre a evita sufocarea plantelor tinere de către mulci. În plantațiile tinere de coacăz negru se pot înființa și culturi intercalate precum: cartof, sfeclă, morcov, gulii furajere, fasole pentru boabe etc. Eu am cultivat pe o suprafață de 10 ha în Câmpu Mare chiar și pepeni verzi cu foarte bune rezultate. Pentru combaterea buruienilor pot fi folosite și unele ierbicide ca Simazine – 4 kg / ha (în 800 – 1.000 l apă) sau Casoran 8 – 10 kg / ha sau Caragard 7 – 10 kg / ha preemergent (înainte de răsărirea buruienilor) și încorporate bine în sol sau Gramoxone 2 – 5 l / ha în vegetație, dar cu grijă ca soluția să nu ajungă și pe plantele de coacăz căci nu le iartă. În zonele cu deficit de precipitații se poate recurge la irigații, dar cu norme mici de udare, 250 – 300 mc / ha. Fertilizarea poate fi făcută localizat cu 15 – 20 kg gunoi de grajd bine compostat sau cu îngrășăminte complexe pe o rază de 50 – 60 cm în jurul fiecărei tufe sau pe toată suprafața în plantațiile întensive și superintensive. Îngrășămintele se administrează cel mai bine toamna înainte de efectuarea ogorului negru, iar cele chimice și / sau în vegetație înainte de aplicarea lucrărilor de întreținere pentru încorporare. Este recomandabil să se folosească îngrășăminte complexe cu azot, fosfor și potasiu.
Dacă toate astea fi-vor respectate…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here