Agricultura pe înţelesul tuturor – Arbuștii fructiferi

373

14 – Migdalul – 8
13 – Combaterea dăunătorilor. Ca și alte specii pomicole și migdalul este atacat de numeroși dăunători.
A – Dăunătorii frunzelor:
1 – Puricii negri – Brachicaudus amygdalinum – formează colonii pe rădăcinile migdalului unde și iernează. Primăvarea apar pe colet sau pe portaltoi și provoacă deformarea plantelor tinere. Combaterea se face atât prin tratamentele de iarnă, cât și în vegetație cu insecticide din comerț.
2 – Puricii albi –Hydopterus amygdale – slăbesc mult pomii prin coloniile pe care le formează pe frunze unde înțeapă și sug seva. Combaterea presupune aceleași tratamente, mai ales preventive, cu insecticide puternice.
3 – Acarienii – Panonicus ulmi, Bryobia rubrioculus, Bryobia redicorzeri, Tetranychus viennensis atacă frunzele care devin plumburii și își reduc asimilația clorofiliană. Combaterea presupune tratament de iarnă cu ulei horticol, un tratament prefloral și apoi de vară cu produse pe bază de parathion, malathion, azinphos ș a.
4 – Gărgărița florilor – Anthonomus amygdali – atacă prin adulți mugurii în noiembrie și prin larve butonii florali cărora le consumă mijlocul. Combaterea presupune tratamente cu produse pe bază de lindan, dar mai bine prin prădătorul său natural – ciuperca Beauveria globulifera.
B – Dăunătorii trunchiului și ramurilor.
1 – Cariul scoarței – Scolytus amygdale – atacă mai ales pomii debilitați de boli sau agrotehnică. Femela forează sub scoarță o galerie lungă de 2 – 3 cm prevăzută cu numeroase galerii laterale în care își depune ouăle din care vor ieși larve care vor săpa galerii secundare care se vor termina cu o lojă în care acestea se transformă în nimfe. Adulții pot migra de aici pe pomii sănătoși. Combaterea presupune pe lângă igiena culturală și tratamente în martie – aprilie cu produse pe bază de lindan, parathion sau oleoparathion.
2 – Cariul lemnului – Anisandrus dispar – atacă trunchiul pomilor sănătoși. Larvele sale nu se hrănesc cu lemn, dar femelele sapă galerii adânci, perpendicular pe axul ramurii, care apoi se bifurcă și creează în ramurile groase un inel concentric. Combaterea presupune pe lângă igiena culturală și tratamente în martie – aprilie cu produse pe bază de lindan, parathion sau oleoparathion.
3 – Gândacul negru al puieților – Capnodis tenebrionis – atacă mai ales culturile extensive prin larvele care pătrund în trunchi sau în rădăcini până la 15 cm adâncime și umplu cu rumeguș galeriile. Dacă mai multe larve atacă o plantă, aceasta este compromisă. Combaterea presupune prăfuirea solului în jurul puieților cu produse pe bază de HCH sau îmbăierea bazei tulpinii cu soluție de HCH sau dieldrin.
C – Dăunătorii rădăcinilor
1 – Nematodul rădăcinilor – Meliloidogyne spp. – produce gale (umflături) pe rădăcini, mai ales în regiunile calde. Combaterea presupune dezinfectarea solului din pepiniere pentru a evita proliferarea acestora precum și igiena cultural.
D Dăunătorii fructelor.
1 – Molia vărgată a piersicului – Anarsia lineatella – este dăunător de carantină semnalat la noi în Bihor în 1961. Are aripile anterioare negre – cenușii sau brune cu linii longitudinal negre care formează o pată la mijlocul aripii. Aripilie postereioare sunt mai mari (10 – 16 mm) și de culoare cenușie.
2 – Molia oriental a fructelor – Grapholita molesta – iernează ca larvă matură într-un cocon de mătase pe sol sau pe trunchiul pomilor. Femelele adulte depun ouă în aprilie – mai pe dosul frunzelor din vârful lăstarilor tineri. Larvele care apar din aceste ouă pătrund în lăstari unde năpârlesc de 3 – 4 ori. Adulții din a doua generație depun ouăle direct pe fructe în care vor pătrunde una sau mai multe larve. Fructele atacate au la suprafață orificii cu excrementele larvelor și exudații gomoase. Fructele atacate stagnează în creștere și de obicei cad. Combaterea presupune pe lângă igiena culturală, capcane cu feromoni și tratamente repetate cu Carbetox 37 CE – 0,4 %, Sinoratox 35 CE – 0,15 %, Nogos 50 CE – 0,2 %, Sumithion 50 CE – 0,1 %, Zolone 35 CE – 0,2 %, Wofatox 35 CE – 0,15 %, Carbaril 50 PU – 0,15 %, Decis 25 CE – 0,04 %, Sumicidin 20 CE – 0,03 %, Cropotex – 0,1 %, Mikantop – 0,03 % sau Sumi Alpha – 0,04 %.
Respectați cu strictețe regulile de protecția muncii, perioada de repaus înainte de recoltare și indicațiile producătorilor menționate pe ambalajele pesticidelor folosite și păstrați-le pe acestea pentru eventuale litigii sau neînțelegeri. Acordaţi atenţie deosebită protecţiei familiilor de albine procedând în mod corespunzător.
Dacă toate astea fi-vor respectate…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here