Accidente de muncă puţine şi sancţiuni numeroase

196
În prima lună a anului 2010, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au controlat în total 132 de angajatori şi au aplicat 20 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 79.000 lei pentru munca fără forme legale de angajare.

Principalele motive pentru aplicarea sancţiunilor au fost nedepunerea la Inspectorat a documentelor de plată a salariilor, a declaraţiilor fiscale, a deciziilor de încetare/modificare/suspendare a contractelor individuale de muncă. Acestora li s-au adăugat şi netransmiterea în termenul prevăzut de lege a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Pe tot parcursul lunii ianuarie, s-au înregistrat 31 de scrisori şi sesizări adresate direct ITM Gorj, cât şi cele remise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, dar şi de alte instituţii. De asemenea, inspectorii din cadrul Compartimentului Sănătate şi securitate în muncă au efectuat 116 controale, în urma cărora au aplicat 43 de sancţiuni în valoare de 67.500 lei. Printre motivele de aplicare a amenzilor s-au numărat neefectuarea controlului medical periodic, neefectuarea evaluării riscurilor, instruirea necorespunzătoare a personalului.
În această perioadă, s-au desfăşurat şi două campanii de interes naţional privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă în domeniul spălătoriilor auto. Totodată, s-au organizat întâlniri informative cu conducătorii auto din cadrul firmelor de taximetrie.
Trei accidente de muncă în domeniul exploatării cărbunelui şi al construcţiilor au fost înregistrate de ITM Gorj în ianuarie. Toate s-au soldat din fericire doar cu incapacitate temporară de muncă. Cauzele de producere ale acestor accidente au fost: neutilizarea echipamentului individual de protecţia muncii, nerespectarea instrucţiunilor specifice de lucru, precum şi neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile securităţii muncii.
Izabella MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here