Absolvenții de gimnaziu află sâmbătă la ce licee au fost repartizați

434

Sâmbătă, 24 iulie, va avea loc repartizarea computerizată la licee a absolvenților de gimnaziu. Potrivit calendarului de admitere la liceu, publicat de Ministerul Educației, rezultatele repartizării vor fi comunicate în aceeași zi. Tot sâmbătă va fi afișată și lista cu locurile rămase neocupate în licee după prima repartizare computerizată.

Elevii vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile completate în fișele de înscriere. Dacă sunt locuri libere la prima opțiune de pe fișa sa, elevul respectiv este repartizat la acea specializare; dacă nu, se trece la următoarea opțiune, până se găsește o specializare cu locuri libere sau se epuizează opțiunile. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională; nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională; nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. În perioada 25-28 iulie 2021, absolvenţii vor depune/transmite, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere. Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează computerizat în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here