67 de fermieri gorjeni, aşteptaţi la APIA

296

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat că până la data de 3 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2016.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru. Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria “firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială. Cererile de plată pot fi depuse de administrator / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul / reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Cu aceste cereri de plată pentru motorina utilizată în primul trimestru al anului curent, sunt aşteptaţi la APIA Gorj să se prezinte cei 67 de fermieri gorjeni care au depus cererile de acord prealabil pentru anul 2016. Acest număr este unul vizibil mai mare faţă de campania din 2015, când numărul solicitărilor de acord prealabil a fost de 35, însă unul apropiat de cel din campania din anul 2014 când s-au depus 69 de solicitări.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here