54 de cadre didactice, admise la concursul de selecţie a profesorilor mentori

540

MentoriÎncepând cu viitorul an şcolar, dascălii aflaţi la început de carieră vor fi ajutaţi de profesori cu experienţă care vor face parte din corpul de mentori. La nivelul judeţului Gorj, din cei 57 de dascăli care s-au arătat dispuşi să-şi ajute colegii mai tineri, 54 au trecut de prima etapă a procedurii de selecţie a viitorilor mentori, cea a evaluării portofoliului.

În scopul asigurării formării iniţiale şi a inserţiei profesionale a cadrelor didactice debutante, noua lege a educaţiei prevede efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, de către absolvenţii care doresc să profeseze în învăţământ, stagiu realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor. Conform precizărilor emise de Ministerul Educaţiei, la titlul de mentor pot aspira doar profesorii titulari, cu gradul didactic I, care au urmat cel puţin un program de formare şi care au obţinut în ultimii cinci ani doar calificativul „Foarte bine”. Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj a publicat lista candidaţilor declaraţi admişi în urma primei etape a procedurii de selecţie, cea a evaluării portofoliilor. Astfel, din cei 57 de dascăli care s-au arătat interesaţi de ocuparea unei astfel de funcţii, 54 au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au trecut de prima etapă a selecţiei mai au însă de susţinut două probe practice, probe ce se vor desfăşura în intervalul 1 aprilie – 31 mai: o oră de predare la clasă, în disciplina pe care o predau, respectiv monitorizarea unei ore de curs a unui coleg urmată de completarea unei fişe de observaţii. Un candidat la obţinerea funcţiei didactice de profesor mentor pentru stagiatură este declarat selectat dacă a obţinut la ambele etape ale selecţiei calificativul „Admis”. Acest calificativ la fiecare dintre probele de concurs se obţine pentru minim 85 de puncte din totalul de 100. Anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori se va face în perioada 1 – 15 iunie, urmând ca aceştia să-şi înceapă activitatea din prima zi a anului şcolar 2012 – 2013.

R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here