5 iunie – Ziua Mondială a Mediului

347

Ziua Mondială a Mediului este aniversată în fiecare an pe data de 5 iunie, începând din 1972. De ce este nevoie de conștientizarea importanței păstrării bogăției naturale oferite de mediu? Pentru că trebuie să facem față problemelor care ne afectează pe toți, de la secetă la inundații. De la poluare la numărul tot mai mare de specii amenințate cu dispariția. Pentru că pe lângă creșterea explozivă a populației Terrei crește într-un ritm tot mai accelerat și cererea de resurse naturale. Pentru că trebuie să avem grijă de moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare.

Conștientizând aceste probleme, Comisia Europeană propune un program de acțiune pentru mediu care stabilește o strategie de mediu pe termen lung. Această strategie pornește de la o abordare globală în privința mediului, punând accentul pe o economie mai competitivă, mai ecologică și care să protejeze resursele naturale și sănătatea, atât a generațiilor prezente cât și a celor viitoare. În acest scop, Uniunea Europeană acordă finanțare pentru cercetare, inovare, ecoinovare. Ecoinovarea reprezintă orice formă de inovare care urmărește sau are ca rezultat un progres semnificativ și demonstrabil în direcția dezvoltării durabile, prin reducerea impactului asupra mediului, ameliorarea rezistenței la presiunile exercitate asupra mediului sau prin utilizarea mai eficientă și mai responsabilă a resurselor naturale.
Utilizarea eficientă a resurselor este o preocupare importantă a Comisiei Europene. Industria, agricultura, transportul, energia au efecte importante asupra mediului. Se pune accent tot mai mult pe producerea de mai multă valoare cu mai puține resurse, pe utilizarea resurselor în mod durabil, pe reducerea la minimum a impactului asupra mediului.
Un alt obiectiv principal al politicii europene de mediu este acela de a proteja viața. Biodiversitatea – bogăția mediului natural, cu toate speciile și varietatea genetică – este în scădere pe întreaga planetă. Uniunea Europeană și-a propus ca obiectiv acela de a stopa și de a inversa tendința de pierdere a biodiversității și a ecosistemelor până în 2020.
Pentru a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la problemele legate de mediu, Comisia Europeană organizează diferite concursuri. Premiul european ”Capitala verde” promovează acțiunile de protecție a mediului. Pentru ca un oraș să obțină titlul de Capitală verde, trebuie să demonstreze că a avut inițiative coerente de-a lungul timpului pentru obținerea unor standarde la un nivel ridicat cu privire la mediu, s-a implicat în realizarea unor obiective de dezvoltare durabilă și a putut fi luat de model pentru alte municipalități. Capitala verde a anului 2014 este Copenhaga.
Multe persoane consideră că mediul este ceva ce ni se cuvine, însă presiunea asupra resurselor limitate ale planetei crește într-un ritm accelerat. Pentru a nu se agrava problemele existente și pentru a evita apariția altora, poate mai grave și mai complexe, se impun activități colective ale Uniunii Europene, autorităților naționale, regionale și locale, ale întreprinderilor, ONG-urilor și ale oamenilor obișnuiți. Trebuie să fim cu toții mai responsabili, mai conștienți, mai implicați în păstrarea frumuseții și sănătății naturii. Plecând de la deviza Uniunii Europene ”Unitate în diversitate”, haideți să adoptăm de acum înainte și deviza pentru mediu ”Unitate pentru biodiversitate!”
Marinela Csolti
Consilier comunicare
Centrul Europe Direct Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here