30 septembrie 1991, Începutul învățământului superior de lungă durată la Târgu-Jiu(II)

1073

Deschiderea primului an de învățământ superior de lungă durată, 1991-1992, la secțiile de ingineri de la Târgu Jiu
Data de 30 septembrie 1991, ora 11:00, a marcat deschiderea primului an de învățământ superior de ingineri la Târgu Jiu. Festivitatea de deschidere a avut loc în holul de la intrarea în clădirea fostului Liceu Economic, în care nou înființatele secții de ingineri au primit din partea organelor administrației locale sălile din aripa dinspre Calea Eroilor. Accesul studenților la aceste săli se făcea, ca și astăzi, pe intrarea care deservea Liceul Economic, a cărei arhitectura era similară cu intrarea de acces în Liceul “Tudor Vladimirescu”. Pentru a marca deschiderea acestui important eveniment s-a confecționat un banner care s-a fixat pe partea frontală a balconului clădirii unde urmau să funcționeze secțiile de ingineri nou înființate.
Evenimentul a marcat intrarea orașului lui Brâncuși în circuitul orașelor centre universitare, la acesta luând parte reprezentanți ai Universității din Craiova, prof. ing. Ion Alexandru Ene – din partea rectorului Universității din Craiova, prof. dr. ing. Mircea Ivănescu, și șef. lucrări dr. ing. Mircea Ion, prodecan al Facultății de Electrotehnică a Universității din Craiova. Din partea conducerii locale și județene au participat primarul Municipiului Târgu Jiu, prof. Caralicea Mărculescu Gheorghe, prefectul Județului Gorj, jr. Toni Mihail Greblă, iar din partea parlamentarilor gorjeni a participat prof. Nicolae Mischie, deputat de Gorj. Au participat, de asemenea, cadrele didactice ale secțiilor de subingineri, șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj, prof. Lica Ion, directorul Liceului “Tudor Vladimirescu”, prof. Temereancă Gheorghe, directori și profesori de la liceele din Târgu Jiu, ziariști și fotoreporteri.
Festivitatea de deschidere a primului an de învățământ superior tehnic de lungă durată la Târgu Jiu a avut loc în holul clădirii unde urmau să funcționeze secțiile de ingineri nou înființate (în anul următor întregul spațiu al Liceului Economic a fost atribuit Facultății de Inginerie). Ea a fost precedată de intonarea imnului studențesc Gaudeamus igitur de către bobocii anului I dirijați de profesorul de latină, Nicolae Ghinoiu. În continuare sunt prezentate o parte din discursurile ținute cu această ocazie.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de către șef. lucrări ing. Onisifor Olaru, desemnat de către Universitatea din Craiova coordonator al secțiilor de ingineri de la Târgu Jiu.
“Dragi studenți, Domnilor profesori, Stimați invitați,
Suntem martorii unui eveniment cu semnificații deosebite în viața spirituală a orașului nostru, deschiderea cursurilor învățământului superior tehnic ingineresc. Începând cu această zi, orașul Târgu Jiu intră în circuitul centrelor universitare. Se împlinește, astfel, un vis mai vechi al locuitorilor acestor meleaguri, care de-a lungul timpului au dat țării valoroase personalități științifice și culturale, de a avea învățământ superior în acest oraș. Cele două secții de ingineri în specializările CTE și TCM, afiliate Facultăților de Electrotehnică și Mecanică ale Universității din Craiova, cu un număr de 100 de studenți, 50 la cursurile de zi și 50 la cursurile serale, vor pregăti specialiști pentru două ramuri de bază ale economiei naționale, energetica și construcțiile de mașini, ramuri cu o pondere deosebită în geografia economică a județului Gorj. Desfășurarea procesului de instruire a studenților beneficiază de acest spațiu care prin arhitectură și plasament poate fi gazda ALMEI MATER în orașul nostru. Prezența studenților de la cursurile de zi în viața orașului nostru este o noutate și sperăm ca această prezență să aibă contribuții benefice la viața spirituală a orașului. În încheiere, în numele colegilor mei, adresez tuturor studenților din orașul Târgu Jiu un călduros “BINE AȚI VENIT ” și le doresc succes în acest prim an universitar”.
Din partea Universității din Craiova a luat cuvântul conf. ing. Ion Alexandru Ene, care a transmis următorul mesaj din partea rectorului Universității din Craiova, prof. dr. ing. Mircea Ivănescu:
“Domnule Prefect, Domnule Primar, Iubiți colegi, Dragi studenți ai noului centru universitar Târgu Jiu,
Participăm azi la un eveniment important din viața culturală și științifică a municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj și anume deschiderea oficială, pentru prima oară, a cursurilor învățământului superior zi și seral cu durata de 5 respectiv, 6 ani. Tradiția învățământului superior la Târgu Jiu este mai veche. În 1992, aproape se împlinesc 20 de ani, aici au funcționat cursurile serale de subingineri cu o durată de 4 ani și anume, cursurile Centrale termoelectrice și Utilaje pentru industria materialelor de construcții care au dat an de an absolvenți și încă mai dau cadre necesare unităților industriale din zonă. La acestea se adaugă acum și noile secții de ingineri care vin să pregătească absolvenții liceelor din județ și din zonele învecinate, care astfel nu mai sunt nevoiți să bată la porțile diferitelor facultăți din țară. Deci baza materială a existat și există, însă ea trebuie completată cu noi dotări în așa fel ca laboratoarele să fie capabile să pregătească ingineri competitivi pe plan național și chiar internațional. Dragi studenți, există aici un corp profesional competent, cu o foarte bună pregătire științifică. Pregătirea dumneavoastră va fi ridicată la un nivel corespunzător pentru ca aceste secții să se impună pe plan național și internațional pentru că de aceasta depinde existența dumneavoastră pe plan național și internațional. În numele domnului Rector și al Biroului Colegiului Universității din Craiova, declar deschise cursurile noului an universitar al noilor secții de ingineri de la Târgu Jiu, dorindu-vă multă sănătate și numai succese în noul an universitar”
Deputatul Nicolae Mischie s-a adresat participanților la această festivitate de deschidere a anului universitar, spunând:
“Stimați profesori, Distinși oaspeți, Dragi studenți,
Ne găsim, într-adevăr, astăzi, în fața unui moment deosebit, moment prin a cărui semnificație se scrie o nouă pagină în istoria vieții spirituale gorjene. Este momentul deschiderii cursurilor celor patru specializări înființate la Târgu Jiu. Sunteți generația de studenți care trebuie să se mândrească cu faptul că sunteți primii candidați reușiți la Târgu Jiu și aveți sarcina să progresați din punct de vedere spiritual și cultural, tehnic și științific. Trebuie să remarc tenacitatea domnului Onisifor Olaru care, împins de colegi, n-a avut liniște până nu a văzut realizându-se ceva trainic în județ. Merită toată stima pentru eforturile și insistența de care a dat dovadă. Trebuie să mulțumim, și să nu uităm acest lucru, distinsului profesor de la Cluj, fostul ministru secretar de stat Papahagi, cel care și-a pus condeiul pe prima aprobare pentru cele două specializări de inginerie de la Târgu Jiu. Vă doresc, tuturor, succes în noul an de învățământ superior deschis la Târgu Jiu”.
Sunt 30 de ani de la evenimentul din anul 1991 și timpul, în curgerea lui nemiloasă, a făcut ca mulți din cei care au făcut posibil acel eveniment să nu mai fie astăzi printre noi. Cei care astăzi conduc destinele universității înființate de aceștia n-au găsit de cuviință ca în holul Facultății de Inginerie să așeze un însemn care să amintească de acest eveniment și de oamenii care l-au generat. Poate, atunci când mediul academic din această tânără universitate se va “elibera” din “sechestrul” în care este ținut de 15 ani, se va găsi cineva care să spună răspicat că Facultatea de Inginerie a fost portdrapelul și perla Universității “Constantin Brâncuși”.
Acesta sunt motivele pentru care nu pot să închei această scurtă istorie a începutului învățământului superior de lungă durată în Gorj fără a aminti numele cadrelor didactice titulare și asociate care au susținut cu tenacitate, pasiune și entuziasm activitatea didactică universitară de la Târgu Jiu. Activitatea lor, desfășurată atât în cadrul Secțiilor serale de subingineri de aici, cât și în cadrul noilor secții de ingineri, avea să constituie, în anul 1992, motivația care a stat la baza înființării Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.
Nucleul cadrelor didactice titulare (cu titlurile didactice pe care le aveau în anul 1991) a fost format din următorii: conf. dr. ing. Mihăiță Gheorghe, conf. Valentin Paliță (cel care în anul 1992 avea să fie primul rector al viitoarei universității gorjene), șef. lucrări Teodor Savu, șef lucrări Alexandru Achim, lector univ. Ion Chiriac, șef lucrări Gheorghe Tauru, ing. Radu Teodorescu (fost director tehnic al termocentralei Rovinari), toți 7 decedați, șef. lucrări Vasile Cozma, șef. lucrări Aurelian Țîrcă, șef lucrări Onisifor Olaru. Și, încă ceva care trebuie amintit. Toți erau absolvenți de cursuri de zi.
Alături de aceștia, în desfășurarea activităților didactice de la secțiile de subingineri, au participat și cadre didactice asociate, atât din industrie, cât și din învățământ. Între aceștia s-au aflat: ing. Artemiu Vanca, fost director al Termocentralei Rovinari, ing. Vasile Crăc, mecanic șef la C.L.A Bârsești și ulterior la ARTEGO S.A., Dumitru Gheorghe, șef serviciu la C.L.A. Bârsești, Gheorghe Temereancă, fost director al Liceului “Tudor Vladimirescu”, Rodica Turceanu, prof. de limba franceză la același liceu, Nicolae Brânzan. Unii din cei enumerați mai înainte își vor continua activitatea la secțiile de ingineri înființate în anul 1991, iar ulterior vor deveni cadre didactice titulare ale universității gorjene înființate în anul 1992. Planurile de învățământ ale secțiilor de ingineri conțineau discipline noi care au fost acoperite de cadre didactice asociate dintre care trebuie amintite: informaticienii Cătălin Foarfă și Epure Irina de la Camera de Comerț și Industrie Gorj, matematicianul Ion Bălăcenoiu, ing. Aristică Babucea, ing. Liliana Luca de la GRIMEX S.A., ing. Mihai Cruceru de la Șantierul 4 Vădeni și alții.
Tot aici trebuie amintiți și cei care au făcut parte din personalul administrativ în anul universitar 1991-1992: Dănilă Rodica, secretara secțiilor de ingineri și viitoarea secretară a rectoratului universității gorjene, Vințan Ion, administrator al bazei materiale, Mischie Mihaela, bibliotecară, Ciocăzeanu Ion și Ungureanu Gheorghe, tehnicieni. Mai multe date despre toți aceștia, dar și despre alte persoane implicate în perioadele de început ale învățământului superior gorjean, atât cel de subingineri din perioada 1972-1989, cât și cel de ingineri din anul universitar 1991-1992, se găsesc în lucrarea: ”Învățământul Superior Gorjean – file de istorie”, autor Onisifor Olaru, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017.
Prof.univ. dr. ing. Onisifor Olaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here