30 noiembrie, termen pentru accesarea banilor europeni în vederea asigurării culturilor

1131

Fermierii gorjeni pot solicita până pe 30 noiembrie bani europeni pentru asigurarea culturilor, animalelor şi plantelor, prin intermediul submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din PNDR 2014-2020. Scopul acestei submăsuri este încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă. Sprijinul nerambursabil este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 SO, iar pentru fermele mari de 55%.
Etapa I a sesiunii anuale de depunere a cererilor de finanţare aferentă culturilor de primăvară se desfăşoară în intervalul 1 aprilie – 30 noiembrie 2019. Astfel, în cadrul etapei I, numai culturile înfiinţate în primăvara anului 2019, pentru care există SO calculate, conform secţiunii din CF aferentă SM 17.1, pot face obiectul sprijinului prin submăsura 17.1, dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute în ghid. Pentru obținerea sprijinului financiar, fermierii trebuie să întrunească următoarele criterii: să fie fermieri activi, să încheie un contract pentru riscurile menționate în cadrul submăsurii 17.1 cu o societate de asigurări și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare, în cuantumul și la termenele prevăzute în contract. De asemenea, solicitanții pot beneficia de sprijin dacă utilizează terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin), dacă dețin, cresc sau exploatează animale, dacă încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației și dacă nu creează condiții pentru a obține în mod necuvenit un avantaj. Alocarea financiară disponibilă este de 42.797.487 euro.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here