25 mai, termen pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit

213

finante ghiseuPotrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj, ziua de 25 mai 2012 este termenul limită pentru direcţionarea de către contribuabili a 2 la sută din impozitul pe venit.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj anunţă că, potrivit prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii de la nivelul judeţului nostru pot dispune, până în 25 mai 2012, asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. Acest lucru se face prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”. De asemenea, potrivit articolului 84 din Codul Fiscal, contribuabilii gorjeni pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2 la sută din impozitul datorat pe: venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”. Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr din prima pagină meniul superior. Conform prevederilor Instrucţiunilor de completare a formularelor, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 52/2012, formularele se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formularul 200 se poate depune şi online, la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here