23 noiembrie, termen limită pentru depunerea cererilor pentru bursa profesională

225

Toţi elevii din învăţământul profesional vor primi o bursă lunară de 200 de lei pe toată perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice, precum şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. Această bursă profesională se acordă pe bază de cerere, astfel că elevii doresc să beneficieze de acest sprijin financiar trebuie să depună la secretariatele unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi o cerere de acordare a bursei, până pe data de 23 noiembrie.

La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern prin care se instituie „Bursa profesională” a câte 200 de lei pe lună pentru elevii claselor de profesională. Potrivit acestui act normativ, bursa profesională se acordă tuturor elevilor, indiferent de venituri şi de mediul de provenienţă, pe parcursul întregului an şcolar (inclusiv pe perioada pregătirii practice şi a pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a competenţelor profesionale). Pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar, elevii majori vor depune, la unitatea de învăţământ la care este înscris, o cerere de acordare a bursei. În cazul elevilor minori, cererea va fi formulată de persoana care exercită autoritatea părintească. Cererile se vor depune în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. Având însă în vedere faptul că anul şcolar a început deja, cererile de acordare a bursei pentru anul în curs se vor înregistra în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 1.062/2012 (n.r. 9 noiembrie). Actul normativ stabileşte de asemenea că bursa cuvenită pentru luna noiembrie 2012 va fi în cuantum de 500 de lei.

Repetenţii şi chiulangii, lăsaţi fără bursă
Acordarea bursei profesionale va putea fi suspendată pe diferite perioade: în cazul în care elevul ucenic înregistrează mai mult de zece absenţe nemotivate, se suspendă o lună; pentru mai mult de 20 de absenţe nemotivate, ori în cazul în care a comis abateri disciplinare grave care conduc la scăderea notei la purtare sub 7 – pe trei luni; în cazul acumulării a peste 40 de absenţe nemotivate, bursa se suspendă şase luni. De asemenea, elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de bursă profesională pentru anii de studiu pe care îi repetă. De la această prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale. De precizat că elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. La nivelul judeţului Gorj, printre cei 2.236 de liceeni care beneficiază de sprijinul financiar oferit în cadrul programului guvernamental “Bani de liceu” se numără şi 35 de elevi care urmează cursurile unei şcoli profesionale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here