21 aprilie, data limită pentru programul “Euro 200”

144

copil-calculator-euro-200Elevii şi studenţii gorjeni care provin din familii cu venituri reduse şi doresc să-şi achiziţioneze un calculator prin intermediul programului “Euro 200” trebuie să depună până la data de 21 aprilie cereri la secretariatele unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi.

Programul “Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare este destinat elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie.

Documente necesare

Cererea, completată de părinte, tutore sau curator în cazul elevilor, va fi însoţită de mai multe documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să ateste calitatea de ocrotitor legal, după caz; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar; adeverinţă din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior; adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.

Calendar „Euro 200”

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 21 aprilie. “Cererile privind acordarea unui ajutor financiar, împreună cu documentaţia privind veniturile familiei, pot fi depuse până pe 21 aprilie, la secretariatul unităţii de învăţământ la care învaţă elevul. După aceea, în perioada 19 aprilie – 19 mai, comisiile stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ vor verifica documentaţia privind veniturile familiei iar afişarea listei cererilor eligibile este programată pentru data de 31 mai”, a explicat Ermina Frunzaru, referent de specialitate în cadrul ISJ Gorj. Afişarea listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru se va face pe 1 iunie iar bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie, urmând ca achiziţionarea calculatoarelor să se facă între 24 iunie şi 31 august.

R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here